| | FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomości | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artykuły | Katalog monet | Moje załączniki

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Polskie Rody Arystokratyczne

Czartoryscy

Ród książęcy herbu Pogoń Litewska. Protoplasta rodu był Konstanty Czartoryski (ur. ok. 1335, zm. ok. 1392), księcia na Czartorysku, syna księcia litewskiego Koriata, a wnuka wielkiego księcia Giedymina. Szczyt potęgi rodu przypadał na wiek XVIII i XIX, jednakże już wcześniej odgrywali ważną rolę w Rzeczypospolitej. Czartoryscy aktywnie działali na scenie politycznej. Przedstawiciele tego rodu żyją do dnia dzisiejszego w Polsce, miedzy innymi Adam Karol Czartoryski, brat cioteczny Jana Karola I, króla Hiszpanii.

Pią 14 Gru, 2018 11:47

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Radziwiłłowie

Ród książęcy herbu Trąby Odmienne. Początki rodu sięgają roku 1401 gdy jego przedstawiciele zostali wymienieni w dokumentach unii polsko-litewskiej. Świetność rodu przypada na XVI wiek. 14 grudnia 1547 Radziwiłowie uzyskali od władcy Cesarstwa Rzymskiego Ferdynanda I, tytułu książąt, potwierdzony w Rzeczypospolitej na mocy aktu unii lubelskiej z 1569 roku, przez poszczególne linie :

linia na Goniądzu i Medelach w 1518 roku – linia wygasła w 1542 roku,
linia na Ołyce i Nieświeżu w 1547 roku – przedstawiciele tej linii nadal żyją,
linia na Birżach i Dubinkach w 1547 roku – linia wygasła w 1669 roku.

Potęgę rodu zbudowali w XVI wieku bracia stryjeczni: Mikołaj Radziwiłł Czarny (zm. 1565) – założyciel linii na Ołyce i Nieświeżu i Mikołaj Radziwiłł Rudy (zm. 1584) – założyciel linii na Birżach i Dubinkach. Radziwiłłowie walczyli o hegemonię na Litwie z Sapiehami oraz przez krótki czas, w II poł. XVII wieku, z Pacami. W XVII wieku byli w dalszym ciągu rzecznikami separatyzmu litewskiego i wydali kilku rokoszan. Z Radziwiłłów wywodzili się znakomici wodzowie m.in. Jerzy Radziwiłł Herkules, Mikołaj Radziwiłł Rudy, Krzysztof Radziwiłł Piorun, Janusz Radziwiłł. Radziwiłłowie bronili ustroju Rzeczypospolitej przed reformatorami. W czasach króla Augusta II Mocnego i później przestali odgrywać pierwszoplanową rolę polityczną. Niemniej nadal przyćmiewali inne rody magnackie ogromem fortuny i wpływów, założyli bowiem kilka ordynacji. Do 1831 roku wydali 1 kardynała, 3 biskupów, 21 ministrów i 37 wojewodów. Spowinowaceni i spokrewnieni kilkakrotnie z Hohenzollernami, posiadali też znaczne wpływy na dworze pruskim. W polskim życiu publicznym do dziś pojawiają się potomkowie Radziwiłłów.

Pią 14 Gru, 2018 12:38

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Sapiehowie

Ród książęcy herbu Lis Odmienny. Protoplastą rodu był Semenie Sopiże (Sapaczu). Spośród czterech synów Semena potomstwo dwóch wymarło w drugim pokoleniu, dwóch pozostałych założyło dwie linie rodu, żyjące do tej pory – potomkowie Bohdana założyli linię starszą, różańską, zwaną też siewierską bądź czerejską (Sapiehowie-Różańscy), potomkowie Iwana – linię młodszą, kodeńską (Sapiehowie-Kodeńscy). Twórcą potęgi rodu w XVI wieku był kanclerz wielki litewski, Lew Sapieha (ur. 1557). Poprzez doskonałe gospodarowanie odziedziczonymi dobrami, świeżymi nadaniami królewskimi i odpowiednimi mariażami z rodzinami Chodkiewiczów i Połubińskich, ród Sapiehów doszedł do najmożniejszych rodów Rzeczypospolitej. Jako że synowie Lwa nie pozostawili potomków, fortuna przeszła na potomstwo Jana Piotra Sapiehę. Jego synowie zebrania w swoich rękach praktycznie wszystkie ważniejsze urzędy w Wielkim Księstwie, co doprowadziło do wybuchu niezadowolenia społecznego i powstania przeciw nim. Potęga Sapiehów została złamana w bitwie pod Olkiennikami w roku 1700 i był to szczyt potęgi rodu. W wieku XVIII ród Sapiehów pracował nad odzyskaniem utraconych wpływów i dóbr, nie osiągając jednak poprzedniej potęgi. Podkreśleniem świetności Sapiehów było nadanie w 1768 roku przez sejm polski w uznaniu zasług oraz niekwestionowanej potęgi tytułu książęcego dla całego rodu.

Pią 14 Gru, 2018 13:01

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Massalscy

Ród książęcy herbu własnego. Protoplasta rodu był Jurij syn księcia Światosław Karaczewskiego z czernichowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów. Jurij obrał za swoją siedzibę gród Masalsk i od jego nazwy przyjął dla siebie nazwisko Massalski. Na początku XV wieku Masalsk został przyłączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale już w 1492 roku został zaanektowany przez Księstwo Moskiewskie. W wyniku tych zmian politycznych część potomków kniazia (księcia) Jurija Massalskiego przeniosła się na ziemie Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, część pozostała na terenie Księstwa Moskiewskiego. Przedstawiciele rodu Massalskich żyją do dnia dzisiejszego.

Pią 14 Gru, 2018 13:30

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Sanguszkowie

Ród książęcy herbu Pogoń Litewska. Protoplastą rodu był książę Sanguszko Fedkowicz syn Fiodora, a wnuk wielkiego księcia litewskiego Olgierda z dynastii Giedyminowiczów. Twórcą potęgi rodu był książę Paweł Karol Sanguszko (ur. 1680, zm. 1750). Pierwotnie dobra Sanguszków znajdowały się na Wołyniu (Ratno, Kamień Koszyrski, Kowel, Sławuta). Z czasem rodzina nabyła nowe na Podolu (Satanów) i w Małopolsce (Lubartów, Tarnów). Na przełomie XV i XVI wieku ród podzielił się na dwie główne linie:

linia koszyrsko-niesuchoiżska - zapoczątkowana przez Aleksandra,
linia kowelska ("Sanguszkowie-Kowelscy") - zapoczątkowana przez Michała, istnieje po dziś dzień.

Pią 14 Gru, 2018 13:41

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Czetwertyńscy

Ród książęcy herbu Pogoń Ruska Odmienna. Protoplasta rody był Aleksander książę na Czetwertni, potomek wielkiego księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Książęta Czetwertyńscy żyją do dnia dzisiejszego. Jednym z przedstawicieli rodu jest ks. Albert Światopełk-Czetwertyński, który powrócił do Polski w 1990 roku.

Pią 14 Gru, 2018 14:17

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Jabłonowscy

Ród książęcy herbu Prus III Odmienny. Wywodzą się ze szlachty osiadłej w Jabłonowie na Mazowszu. Wzrost znaczenia rodziny nastąpił w połowie XVII wieku dzięki Janowi Stanisławowi Jabłonowskiemu, który poślubił Annę córkę wojewody Jana Ostroroga, co podniosło prestiż rodziny. Jabłonowscy awansowali do roli magnaterii dość późno i stało się to w ostatniej ćwierci XVII wieku. Apogeum znaczenia rodziny przypada na życie najwybitniejszego jej przedstawiciela hetmana Jana Jabłonowskiego i wczesnego okresu działalności jego syna Jana Stanisława. W roku 1743 otrzymali tytuł książęcy od cesarza Karola VII. Przedstawiciele tego rodu żyją do dziś.

Pią 14 Gru, 2018 14:28

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Lubomirscy

Ród książęcy herbu Szreniawa bez Krzyża. Wywodzą swe pochodzenie od rycerstwa z czasów Mieszka I. Za protoplastę rodu uważany jest Piotr (zm. 1480), dziedzic Lubomierza, miejscowości od której przyjął nazwisko. Podstawy ekonomiczne rodziny były budowane na eksploatacji żup solnych w województwie krakowskim. Twórcą potęgi ekonomicznej rodu był Sebastian Lubomirski (1546-1613), który w 1581 roku został żupnikiem krakowskim. Otrzymał on też od cesarza Rudolfa II tytuł hrabiego na Wiśniczu w 1595 roku, a w 1591 wszedł do senatu jako kasztelan małogoski. Potem ród Lubomirskich podzielił się na pięć głównych linii – wiśnicką (od Aleksandra Michała (1614-1677), łańcucką (od Stanisława Herakliusza (1642-1702), przeworską (od Aleksandra Michała, zm. 1675), rzeszowską (od Hieronima Augustyna (ok. 1647-1706) i janowiecką (od Jerzego Dominika (1665-1727). Członkowie rodziny między innymi dzierżyli urzędy marszałków, starostów, wojewodów, hetmanów. Czterech książąt Lubomirskich piastowało godność marszałka wielkiego koronnego: Jerzy Sebastian, Józef Karol, Stanisław Herakliusz i Stanisław. Aktywnie działali na polu politycznym przewodnicząc sejmom, tworząc prywatne wojsko, pełniąc funkcje królewskich posłów na dworach całej Europy. Wielokrotnie mieli decydujący wpływ na wybór monarchów. Byli również obrońcami szlachty, która często powierzała im swój głos na sejmach i podczas wyborów królów. W 1647 roku Lubomirscy w osobie Stanisława uzyskali od cesarza Ferdynanda III dziedziczny tytuł księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ród książąt Lubomirskich spokrewniony jest niemal ze wszystkimi dynastiami panującymi w Europie. Sami kandydowali do korony. Hetman wielki koronny Hieronim Augustyn był jednym z kandydatów do tronu polskiego po śmierci Jana III Sobieskiego. Teodor Konstanty (1683-1745), wojewoda krakowski starał się o koronę po śmierci Augusta II Mocnego. Stanisław Lubomirski wojewoda kijowski, marszałek trybunału radomskiego, kandydował do tronu w roku 1764. Książęta Lubomirscy kandydowali również do objęcia korony czeskiej i węgierskiej. Jerzy Ignacy Lubomirski (1687-1753) ubiegał się o tron Węgier. W latach 1917-1918 książę Zdzisław Lubomirski był członkiem Rady Regencyjnej. Przedstawiciele tego rodu żyją do dziś.

Pią 14 Gru, 2018 15:06

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Radolińscy

Ród książęcy herbu Leszczyc. Początki rodu Radolińskich sięgają XIV wieku. Wówczas w dokumentach pojawiają się Jana z Radoliny oraz Świętopełka z Radoliny, obaj pełniący funkcje podczaszych kaliskich. Na przestrzeni wieków ród Radolińskich stawał się coraz liczniejszy. Posiadał również coraz więcej dóbr. Jego przedstawiciele najczęściej zajmowali średniego szczebla stanowiska w szeroko pojętej administracji państwowej. Z biegiem lat, ponad pozostałe wybiła się jarocińska linia rodu. Ta gałąź rodu Radolińskich została zapoczątkowana poprzez kupno przez Andrzeja Radolińskiego (ok. 1610 – 1681) miasta Jarocin oraz okolicznych wsi: Bogusław, Ciświca, Roszków oraz Pszonna. Andrzej Radoliński piastował funkcje kasztelana krzywińskiego. Przedstawiciel tej gałęzi rodu Hugo Radoliński dzięki zasługom położonym w dyplomacji uzyskał w 1888 roku pruski tytuł książęcy. Radolińscy opuścili Polskę w styczniu 1945 i osiedli w bawarskiej miejscowości Rottach-Egern. Ostatnim żyjącym, potomkiem książęcej linii rodu Radolińskich żyją obecnie po za granicami kraju.

Pią 14 Gru, 2018 15:55

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Druccy

Ród książęcy herbu własnego Druck. Ród wywodzi się od księcia od Dymitra Olgierdowicza z dynastii Giedymina. Książęta Druccy byli niezwykle rozgałęzionym rodem. W krótkim czasie podzielili się na kilka linii, które od posiadanych dóbr przyjęły następujące nazwiska :

Druccy-Sokolińscy, przedstawiciele tej linii żyją w Rosji i Polsce,
Druccy-Konopla, wymarli w XVI w.,
Druccy-Oziereccy, wymarli w XVII w.,
Druccy-Pryhabscy, wymarli w XVI w.,
Druccy-Krasny, wymarli w XVI w.,
Druccy-Babiczewy, wyemigrowali do Rosji,
Druccy-Putiatycze, wymarli w XVI w.,
Druccy-Horscy, wymarli w XVIII w.,
Druccy-Tołoczyńscy, wymarli w XVI w.,
Druccy-Lubeccy, żyją obecnie głównie na emigracji.

Pią 14 Gru, 2018 16:21

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Sułkowscy

Ród książęcy herbu Sulima Odmienna. Wywodzą się ze szlachty z Sułkowa na Mazowszu. Do znaczenia doszli w XVIII wieku za sprawą Aleksandra Józefa Sułkowskiego, który był naturalnym synem króla polskiego Augusta II Mocnego.

Stanisław Sułkowski, burgrabia krakowski, poślubił Elżbietę Szalewską, która według kilku źródeł, miała syna Aleksandra Józefa z Augustem Mocnym. Adoptowany do rodu przez Sułkowskiego w roku 1752 został uhonorowany przez cesarzową Marię Teresę tytułem księcia Rzeszy. W 1754 prawo używania tytułu książęcego rozszerzono na wszystkich członków rodu Sułkowskich. Aleksander Józef Sułkowski w 1738 kupił od byłego króla Stanisława Leszczyńskiego wszystkie jego dobra w Rydzynie, Lesznie i okolicach. W 1752 kupił Zamek w Bielsku na Śląsku Cieszyńskim wraz z dobrami w bielskim wolnym państwie stanowym od spadkobierców Jana Sunnegha. W 1754 roku podniesiono państwo bielskie do rangi księstwa. Jego potomkowie utworzyli dwie linie rodu. Rydzyńska linia książąt Sułkowskich wygasła po śmierci Antoniego Stanisława w 1909 roku. Natomiast przedstawiciele Bielskiej linii żyją dzisiaj w Austrii, na Węgrzech oraz w Niemczech.

Pią 14 Gru, 2018 17:00

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Ostrogscy

Ród książęcy herbu własnego. Wywodzą się od kniaziów ruskich. Od XVI wieku jeden z najmożniejszych rodów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, używający tytułu książęcego. Konstanty Wasyl Ostrogski był przeciwnikiem unii brzeskiej i przewodził politycznie dyzunitom do swej śmierci w 1608 roku. Jego syn książę Janusz Ostrogski przeszedł na katolicyzm i stworzył dla uświetnienia potęgi swojego rodu ordynację ostrogską obejmującą 24 miasta i prawie 600 wsi. Ordynacja po śmierci ostatniego z rodu Janusza przeszła na jego wnuka po kądzieli Władysława Dominika Zasławskiego i tym samym Zasławskich.

Pią 14 Gru, 2018 17:18

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Woronieccy

Ród książęcy herbu Korybut. Wywodzą się od kniaziów Nieświckich podobnie jak :
Wiśniowieccy, wymarli w XVIII wieku – z nich najznamienitszym był Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski
Zbarascy, wymarli w XVII wieku.
Poryccy, wymarli w XVII wieku.
Woronieccy nazwisko przyjęli w 1526 od miejscowości Woronczyn koło Łucka. Ród ma cztery linie: podlaską, lubelską, płocką i galicyjską. Przedstawiciele tego rodu żyją do dziś.

Pią 14 Gru, 2018 17:58

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Ogińscy

Ród książęcy herbu Oginiec. Wywodzą się od książąt na Kozielsku, będących odnogą gałęzi dynastii Rurykowiczów. Ogińscy dzielili się na dwie główne linie, jedna wygasła w 1909, przedstawiciele drugiej ponoć żyją.


Puzynowie

Ród książęcy herbu Oginiec. Wywodzą się podobnie jak Ogińscy od książąt na Kozielsku, będących odnogą gałęzi dynastii Rurykowiczów. Książęcy tytuł Puzynów został potwierdzony w Królestwie Polskim w roku 1823 oraz w Imperium Rosyjskim w latach 1910, 1915 i 1916. Przedstawiciele tego rodu nadal żyją.

Pią 14 Gru, 2018 18:14

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Giedroyciowie

Ród książęcy herbu Hippocentaurus. Wywodzą się od Giedrusa, brata wielkiego księcia litewskiego Trojdena. Wybitni przedstawiciele rodu to : Melchior Giedroyć - biskup żmudzki (1536 - 1608), Jan Stefan Giedroyć - biskup żmudzki (1730 - 1803), Romuald Tadeusz Giedroyć - generał Królestwa Polskiego (1750 - 1824). Przedstawiciele tego rodu żyją do dziś.

Pią 14 Gru, 2018 18:47

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Świrscy

Ród książęcy herbu Lis. Wywodzą się od kniaziów litewskich osiadłych na Świrze nad jeziorem o tej samej nazwie, położone w powiecie oszmiańskim województwa wileńskiego. Ród mocno rozgałęziony, przez co – podupadły majątkowo. Pierwszymi znanymi przedstawicielami byli Aleksander, Eryk i Roman, świadczący na dokumentach książąt litewskich w latach 1432 i 1433. Ich potomkowie żyją do dziś. Znany wszystkim przedstawicielem tego rodu był wiceadmirał Jerzy Świrski (1882 - 1959).

Pią 14 Gru, 2018 19:07

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Mirscy

Ród książęcy herbu Białynia Odmienna. Pochodzenie rodu nie jest dobrze zbadane. Sami zainteresowani utrzymywali, iż mają wspólne pochodzenie z książętami Czetwertyńskimi, posługując się przydomkiem Światopełk. Przy czym przez cały XVII wiek nie występowali w dokumentach ani razu z tytułem kniaziów ani z tym przydomkiem. Niemniej w roku 1821 „bez przedstawienia dowodów” uzyskali formalne zatwierdzenie tytułu książęcego przez deputację Senatu Królestwa Polskiego, potwierdzone następnie w Rosji, w 1861 rrku. Wywodzący się z tej linii Mikołaj Światopełk-Mirski nabył w 1895 zamek w Mirze od potomków księcia Dominika Radziwiłła.

Pią 14 Gru, 2018 19:38

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Poniatowscy

Ród książęcy herbu Ciołek. Wywodzą się ze średniozamożnej szlachty małopolskiej. Znaczenie rodu podniósł na początku XVIII wieku, Stanisława Poniatowskiego. Podczas wojny północnej był on na służbie Karola XII. Jako oficer wojsk szwedzkich i dyplomata dosłużył się stopnia generała. Po klęsce Szwecji w wojnie z Rosją przeszedł na stronę Augusta II Mocnego. Wykorzystując swoje zdolności polityczne dorobił się znacznego majątku, a później wżenił się w wpływową rodzinę Czartoryskich i stał się jednym z filarów stronnictwa Familii. Stanisław Poniatowski z małżeństwa z Konstancją Czartoryską doczekał się licznego potomstwa. Najbardziej znanym jego synem był król polski Stanisław August. 4 grudnia 1764 Stanisław August Poniatowski przeforsował na Sejmie przyznanie tytułów książąt dla swojego rodzeństwa. Poza tym brat króla, Andrzej Poniatowski w 1765 roku za służbę w armii cesarskiej zdobył tytuł księcia czeskiego, który w drodze dziedziczenia otrzymał jego jedyny syn Józef Poniatowski.

Większość przedstawicieli książęcej linii rodu Poniatowskich wymarła na przełomie XVIII i XIX wieku. Obecnie żyjący książęta z rodu Poniatowskich są potomkami podskarbiego wielkiego litewskiego, Stanisława Poniatowskiego (1754 - 1833). Obaj jego synowie Karol i Józef w 1848 roku uzyskali włoske tytuły książęce, a 19 listopada 1850 potwierdzenie tytułów książąt SRI. Ich potomkowie posługują się nazwiskiem Poniatowskich di Monte Rotondo.

Pią 14 Gru, 2018 20:11

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Myszkowscy

Ród margrabiowski herbu Jastrzębiec. Rodzina szlachecka, której protoplastą był Mikołaj Myszkowski (zm. 1482). Szczyt znaczenia rodu przypada na II połowę XVI w., gdy biskupem krakowskim był prawnuk Mikołaja, Piotr Myszkowski, dzięki któremu ogromnie wzrósł majątek rodziny, umożliwiający bratankowi biskupa Zygmuntowi Myszkowskiemu założenie w 1601 roku ordynacji rodowej. Siedzibami rodu były kolejno zamek w Mirowie, Książ Wielki, a wreszcie Pińczów. W roku 1598 Zygmunt Myszkowski podczas pobytu we Włoszech uzyskał od księcia Wincentego Gonzagi adopcję Myszkowskich do rodu Gonzaga, a od papieża tytuł margrabiowski. Od tej pory piszą się Gonzaga Myszkowski. Ostatnim przedstawicielem tego rodu był Józef Władysław Myszkowski, zmarły bezpotomnie w 1727 w Szańcu. W 1729 roku Franciszek Wielopolski prawnuk Anny Myszkowskiej, córki I ordynata Ordynacji Myszkowskich po procesie sądowym uzyskał prawa do ordynacji. Razem z majątkiem Wielopolscy przejęli nazwisko Gonzagach Myszkowskich i przysługujący im tytuł margrabiowski.

Sob 15 Gru, 2018 13:25

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Aleksandrowicze

Ród hrabiowski herbu Aleksandrowicz Odmienny. Rodzina szlachecka, która otrzymała tytuł 9 października 1800 roku od cesarza Franciszka II. Tytuł potwierdzono w Królestwie Polskim w 1819, oraz w Rosji w roku 1847.

Sob 15 Gru, 2018 13:37

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Baworowscy

Ród hrabiowski herbu Prus II Odmienny. Wywodzą się ze szlachty osiadłej w Baworowie położonym w województwie tarnopolskim. Tytuł uzyskali 27 lipca 1779 na podstawie patentu szlacheckiego z 1775 i udokumentowanego pochodzenia od Wacława Baworowskiego.

Sob 15 Gru, 2018 14:06

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Dzieduszyccy

Ród hrabiowski herbu Sas Odmienny. Tytuł został nadany 22 października 1775 Tadeuszowi Dzieduszyckiemu. Podstawą były wcześniejszy dyplom nadania tytuł otrzymany od cesarza Leopold I Habsburg. 16 sierpnia 1777 tytuł hrabiowski otrzymał też jego brat Dominik Dzieduszycki, starosta bachtyński, a pułkownik wojsk polskich. Przedstawiciele tego rodu żyją do dziś.

Sob 15 Gru, 2018 15:01

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Komorowscy

Ród hrabiowski herbu Korczak. Protoplastą rodu był rycerz Dymitr Komorowski z Komorowa. Od czasów panowania Władysława III Warneńczyka Komorowscy obecni byli w życiu politycznym Królestwa Węgier, Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w wiekach późniejszych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tytuł otrzymali w 1469 roku od króla węgierskiego, Macieja Korwina i poczynając od XV wieku tytułowali się hrabiami na Liptowie i Orawie. W 1780 roku Jakub Komorowski, kasztelan santocki, został zatytułowany przez Sejm Rzeczypospolitej hrabią i na podstawie tej wzmianki w konstytucji sejmowej jego synowie i córki otrzymali w 1793 roku od cesarza Franciszka II potwierdzenie tytułów hrabiowskich w Galicji. W 1803 roku Komorowscy uzyskali potwierdzenie tytułów hrabiowskich dla dalszych Komorowskich w Galicji. W 1820 roku dostali potwierdzenie tytułu od Deputacji Senatu Królestwa Polskiego, a w 1844 w Rosji.

Sob 15 Gru, 2018 15:23

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Tarnowscy

Ród hrabiowski herbu Leliwa. Potoplastą rodu był komes Spycymir Leliwita. Nazwisko wzięli od Tarnowa – pierwszej siedziby rodu. Tytuł otrzymali w 1547 od Karol V Habsburg, cesarz Świętego Imperium Rzymskiego. Ród Tarnowskich podzielił się na liczne linie. Przedstawiciele linii wielowiejsko-dzikowskiej i rudnickiej żyją do dziś.

Sob 15 Gru, 2018 16:13

Powrót do góry
Horoch
Porucznik

Porucznik

Posty: 592
Pochwał: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Załuscy

Ród hrabiowski herbu Junosza, wywodzący się ze średnio zamożnej szlachty mazowieckiej województwa rawskiego. Wzrost znaczenia rody zapoczątkował w 1644 Wawrzyniec Załuski otrzymując godność kasztelana gostyńskiego. Ale prawdziwą potęgę rodu zaczął budować dopiero jego syn Aleksander osiągając w 1676 urząd wojewody rawskiego. Tytuł hrabiowski otrzymali w 1776 od cesarzowej Marii Teresy.

Sob 15 Gru, 2018 17:18

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Idź do strony 1, 2, 3  Następny Strona 1 z 3

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki w tym forum
Możesz ściągać pliki w tym forumPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.