[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_posts_text` ( `post_id` , `bbcode_uid` , `post_subject` , `post_text`) VALUES ('$post_id', '$bbcode_uid', '$post_subject', '$polish')"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english($post_id); } function write_attachments_info($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); //pobieranie i przepisywanie informacji o pierwszym poscie dla danego tematu - bez tego temat nie wyswietli sie na liscie tematˇw ;) $pobierz_post = mysql_query("SELECT attach_id FROM phpbb_attachments WHERE post_id = $id"); while($row = mysql_fetch_array($pobierz_post)) //znaleziono danego posta { $attach_id = $row['attach_id']; $pobierz_zalacznik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_attachments_desc WHERE attach_id = $attach_id"); while($row2 = mysql_fetch_array($pobierz_zalacznik)) { $polish = ""; $attach_id = $row2['attach_id']; $physical_filename = $row2['physical_filename']; $real_filename = $row2['real_filename']; $download_count = $row2['download_count']; $text = $row2['comment']; $extension = $row2['extension']; $mimetype = $row2['mimetype']; $filesize = $row2['filesize']; $filetime = $row2['filetime']; $thumbnail = $row2['thumbnail']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktˇra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } $zapisz = "INSERT INTO `eng_attachments_desc` ( `attach_id` , `physical_filename` , `real_filename` , `download_count`, `comment`, `extension`, `mimetype`, `filesize`, `filetime`, `thumbnail`) VALUES ('$attach_id', '$physical_filename', '$real_filename', '$download_count', '$polish', '$extension', '$mimetype', '$filesize', '$filetime', '$thumbnail');"; mysql_query($zapisz); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- function priv_title_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs WHERE privmsgs_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_id = $row['privmsgs_id']; $privmsgs_type = $row['privmsgs_type']; $text = $row['privmsgs_subject']; $privmsgs_from_userid = $row['privmsgs_from_userid']; $privmsgs_to_userid = $row['privmsgs_to_userid']; $privmsgs_date = $row['privmsgs_date']; $privmsgs_ip = $row['privmsgs_ip']; $privmsgs_enable_bbcode = $row['privmsgs_enable_bbcode']; $privmsgs_enable_html = $row['privmsgs_enable_html']; $privmsgs_enable_smilies = $row['privmsgs_enable_smilies']; $privmsgs_attach_sig = $row['privmsgs_attach_sig']; $privmsgs_attachment = $row['privmsgs_attachment']; $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktˇra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= $slowo; } fclose($plik_english); $slowo = ""; } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs` ( `privmsgs_id` , `privmsgs_type` , `privmsgs_subject` , `privmsgs_from_userid`, `privmsgs_to_userid`, `privmsgs_date`, `privmsgs_ip`, `privmsgs_enable_bbcode`, `privmsgs_enable_html`, `privmsgs_enable_smilies`, `privmsgs_attach_sig`, `privmsgs_attachment`) VALUES ('$privmsgs_id', '$privmsgs_type', '$polish', '$privmsgs_from_userid', '$privmsgs_to_userid', '$privmsgs_date', '$privmsgs_ip', '$privmsgs_enable_bbcode', '$privmsgs_enable_html', '$privmsgs_enable_smilies', '$privmsgs_attach_sig', '$privmsgs_attachment');"; mysql_query($zapisz); } //--------------------------------------------------------------------------------------------------- function privmsgs_body_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs_text WHERE privmsgs_text_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_text_id = $row['privmsgs_text_id']; $privmsgs_bbcode_uid = $row['privmsgs_bbcode_uid']; $text = $row['privmsgs_text']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktˇra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "Automatic translated from polish"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs_text` ( `privmsgs_text_id` , `privmsgs_bbcode_uid` , `privmsgs_text`) VALUES ('$privmsgs_text_id', '$privmsgs_bbcode_uid', '$polish');"; mysql_query($zapisz); priv_title_to_english($id); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "UPDATE eng_posts_text SET post_text = '$polish', bbcode_uid = '$bbcode_uid', post_subject = '$post_subject' WHERE post_id = $post_id"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english_edit($post_id); } ?> Inne Oblicza Historii :: Przegl─ůd tematu - Szabla
Autor Wiadomo┼Ť─ç
Wojtala73
PostWys┼éany: Pi─ů 16 Pa┼║, 2020 17:46    Temat postu:

Dzi─Ökuj─Ö
Torunczyk5919
PostWys┼éany: Pi─ů 16 Pa┼║, 2020 10:13    Temat postu: Szabla

Tylko krowy nie zmieniaja zdania !! Razz
Zegarnik
PostWys┼éany: Czw 15 Pa┼║, 2020 21:36    Temat postu:

Masz opini─Ö specjalisty. To samo co napisa┼éem tylko mniej brutalnie. Kiedy┼Ť Toledo by┼éo o┼Ťrodkiem produkuj─ůcym bro┼ä dobrej lub wysokiej jako┼Ťci. Teraz ten napis to synonim Cepeli.
Wojtala73
PostWys┼éany: Czw 15 Pa┼║, 2020 21:00    Temat postu:

toyotomi napisał:
Czo┼éem Waszmo┼Ťciowie.

Nie ma o co kruszy─ç kopi.
Cytat:
Czyli jest to szabla współczesna?

Tak - najwcze┼Ťniej to lata 60-te XX w.
Cytat:
Przyjdzie Stani to mnie poprawi jak si─Ö myl─Ö.

Tak bardzo to si─Ö nie mylisz - jednak z t─ů "...chi┼äszczyzna lat 80" - to tak okrutnym bym nie by┼é.
Oficerowie - jak we wszystkich armiach - o ile nie dostali szabli promocyjnej, musieli j─ů sobie kupi─ç sami - normalne.
Tak praktycznie, to oprawa musiała być zgodna z modelem formacji, jaki jej przysługiwał - i to wszystko.
Wielu oficer├│w (chyba wi─Ökszo┼Ť─ç) nie czuj─ůc sentymentu do bia┼éej broni - mia┼éo mo┼╝liwo┼Ť─ç kupi─ç ta┼äsze szable.
Bo szabla potrzebna im była - tak jak - Zegarnik - pisał
Cytat:
2 razy do roku 4 lipca i 23 lutego

A resztę dni - w roku - siedziała w szafie i dobrze było jak była nierdzewna - bo nie rdzewiała.
...........po prostu...
Szabla produkowana wsp├│┼écze┼Ťnie, bez certyfikatu armijnego - jako ta┼äszy zamiennik.

pzdr.
stani
toyotomi
PostWys┼éany: Czw 15 Pa┼║, 2020 20:32    Temat postu:

Czo┼éem Waszmo┼Ťciowie.

Nie ma o co kruszy─ç kopi.
Cytat:
Czyli jest to szabla współczesna?

Tak - najwcze┼Ťniej to lata 60-te XX w.
Cytat:
Przyjdzie Stani to mnie poprawi jak si─Ö myl─Ö.

Tak bardzo to si─Ö nie mylisz - jednak z t─ů "...chi┼äszczyzna lat 80" - to tak okrutnym bym nie by┼é.
Oficerowie - jak we wszystkich armiach - o ile nie dostali szabli promocyjnej, musieli j─ů sobie kupi─ç sami - normalne.
Tak praktycznie, to oprawa musiała być zgodna z modelem formacji, jaki jej przysługiwał - i to wszystko.
Wielu oficer├│w (chyba wi─Ökszo┼Ť─ç) nie czuj─ůc sentymentu do bia┼éej broni - mia┼éo mo┼╝liwo┼Ť─ç kupi─ç ta┼äsze szable.
Bo szabla potrzebna im była - tak jak - Zegarnik - pisał
Cytat:
2 razy do roku 4 lipca i 23 lutego

A resztę dni - w roku - siedziała w szafie i dobrze było jak była nierdzewna - bo nie rdzewiała.
...........po prostu...
Szabla produkowana wsp├│┼écze┼Ťnie, bez certyfikatu armijnego - jako ta┼äszy zamiennik.

pzdr.
stani
Zegarnik
PostWys┼éany: Czw 15 Pa┼║, 2020 17:56    Temat postu:

Zbieram bagnety w miar─Ö swych mo┼╝liwo┼Ťci. Gromadz─Ö w tym kierunku literatur─Ö. Szable s─ů dla mnie za drogie zwyczajnie. Byle jaki model nawet popularny to min 1500z┼é. Przez jaki┼Ť czas zbiera┼éem odznaczenia. To ze twierdz─Ö ┼╝e si─Ö nie znam to nie znaczy ze nic nie wiem. Zobacz na trawienia jak by to dzieci na ZPT rysowa┼éy nie maja nic wsp├│lnego z pracami z epoki. 3 na 5 szabel angielskich posiadaj─ů znak jako┼Ťci w postaci g┼é─Öbokiego trawienia lub mosi─Ö┼╝nego znaczka wielko┼Ťci 5 grosz├│wki. Poza tym od kiedy do wyrobu szabli u┼╝ywa si─Ö stali nierdzewnej??? Osobi┼Ťcie bym tego nie kupi┼é bo mam alergi─Ö na tandet─Ö. Przyjdzie Stani to mnie poprawi jak si─Ö myl─Ö.
Wojtala73
PostWys┼éany: Czw 15 Pa┼║, 2020 16:26    Temat postu:

Zegarnik napisał:
100% wsp├│┼éczesny sprz─Öt. Taka chi┼äszczyzna lat 80. Tani zamiennik kosztuj─ůcy 50% ceny. Armia wcale dobrze nie p┼éaci a jak masz 2 razy do roku 4 lipca i 23 lutego tego u┼╝ywa─ç...Trawienia pierwsza klasa U┼Ťmiech. Czasem widuj─Ö takie sprz─Öty w cenie 150E.
A wy┼╝ej pisa┼ée┼Ť ze nie znasz si─Ö na szablach i ze to angielska szabla na 100%
Zegarnik
PostWys┼éany: Sro 14 Pa┼║, 2020 19:02    Temat postu:

100% wsp├│┼éczesny sprz─Öt. Taka chi┼äszczyzna lat 80. Tani zamiennik kosztuj─ůcy 50% ceny. Armia wcale dobrze nie p┼éaci a jak masz 2 razy do roku 4 lipca i 23 lutego tego u┼╝ywa─ç...Trawienia pierwsza klasa U┼Ťmiech. Czasem widuj─Ö takie sprz─Öty w cenie 150E.
Torunczyk5919
PostWys┼éany: Sro 14 Pa┼║, 2020 12:18    Temat postu: Szabla

Toledo jest mi wiadomo ale co oznacza Spain ?Po angielsku oznacza Hiszpanie.Na glowni widac , jesli sie nie myle . wytrawionego amerykanskiego orla.Pisze to co widze , a pozatym jestem wtej dziedzinie kompletnym laikem.
Poz.
Wojtala73
PostWys┼éany: Sro 14 Pa┼║, 2020 10:05    Temat postu:

Czyli jest to szabla współczesna?
toyotomi
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 23:10    Temat postu:

Czołem.

Producentem szabli kt├│r─ů prezentujesz jest firma - Bermejo, S.A. z Toledo.
Jest to egzemplarz przeznaczony do sprzeda┼╝y detalicznej w USA.
Importowany przez - Atlanta Cutlery Corporation. (ACC)
Tak─ů szabl─Ö m├│g┼é sobie naby─ç oficer jak i cywil w sieci sklep├│w (ACC)
-----------------
Szabla nie posiada certyfikatu armijnego - Marine Corps System Command (MCSC)
I nie była zamawiana przez - Defens Logistics Agency (DLA)
(brak oznaczeń numerowych na tylcu).

pzdr.
stani
Wojtala73
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 21:45    Temat postu:

To jak by Toledo Hiszpania
Wojtala73
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 20:51    Temat postu:

Bardzo dzi─Ökuj─Ö Super
toyotomi
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 20:24    Temat postu:

Czołem.
Cytat:
Gwiazda dawida na p┼éazie jako┼Ť mnie na ten pomys┼é naprowadzi┼éa.

....jaka znowu "gwiazda dawida"....???
To marka jako┼Ťci, zapocz─ůtkowana przez Wilkinson'a, a p├│┼║niej u┼╝ywana przez inne manufaktury
Cytat:
Jakie mam zdjecia szabla wykona─ç

1 - zdj─Öcia - przede wszystkim - powinny by─ç na jednolitym tle - to podstawa.
2 - wi─Öksze zbli┼╝enie detali - grawery / nabicia / i inne charakterystyczne fragmenty.
--------------
Ale darujmy sobie nowe zdj─Öcia - sprawdzisz t─Ö szable sam - zasady -
1 - po przeciwnej stronie marki jako┼Ťci (6-cio ramienna gwiazda) powinno by─ç logo producenta.
.....jak jest - to zr├│b zdj─Öcie (zbli┼╝enie) i wstaw - jak niema to jest replika.
2 - na tylcu głowni może być grawer producenta (nie USA) lub powinien być numer seryjny.
.....jak niema nic - replika.
3 - je┼╝eli jest to powojenna produkcja (u┼╝ycie obecne) - to do wyboru mamy trzy akredytowane firmy.
.....Ames Sword Co. w USA / Weyersburg-Kirschbaum w Niemczech / Wilkinson Sword Co. w Wielkiej Brytanii.
Jak jest jaki┼Ť inny producent - to replika. Kt├│rych jest na rynku dosy─ç sporo.

pzdr.
stani
Wojtala73
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 19:23    Temat postu:

Jakie mam zdjecia szabla wykonać zeby były lepsze?
Zegarnik
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 19:23    Temat postu:

Foty mocno s┼éabe. Gwiazda dawida na p┼éazie jako┼Ť mnie na ten pomys┼é naprowadzi┼éa.
Wojtala73
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 19:16    Temat postu:

Dzi─Ökuj─Ö kolegom.Jutro zrobi─Ö lepsze zdj─Öcia.
toyotomi
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 18:58    Temat postu:

Czo┼éem Waszmo┼Ťciom.
Cytat:
W 100% to szabla angielska.

W ┼╝adnym - najmniejszym - przypadku nie jest to szabla angielska.
Tak si─Ö zastanawiam - Zegarnik - po czym to wnosisz. Sam przecie┼╝ piszesz:
Cytat:
Akurat szable nie le┼╝─ů w moim zainteresowaniu

---------------
Jest to - szabla oficerska USA M 1902.
Cytat:
czy oryginał?

Pewnie tak - model ten obowi─ůzuje do dzi┼Ť i do dzi┼Ť jest produkowany.
Zdjęcia kiepskie - i tło powala - nie da rady rozeznać producenta.

pzdr.
stani
Wojtala73
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 18:49    Temat postu:

Zegarnik napisał:
W 100% to szabla angielska. Akurat szable nie le┼╝─ů w moim zainteresowaniu wi─Öc ci wi─Öcej informacji nie udziel─Ö.
Angielska na 100%A te U.S.?
Zegarnik
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 18:20    Temat postu:

W 100% to szabla angielska. Akurat szable nie le┼╝─ů w moim zainteresowaniu wi─Öc ci wi─Öcej informacji nie udziel─Ö.
Wojtala73
PostWys┼éany: Wto 13 Pa┼║, 2020 14:33    Temat postu:

Czy to jest szabla kawaleryjska?
Wojtala73
PostWys┼éany: Pon 12 Pa┼║, 2020 10:50    Temat postu: Szabla

Witam kolegów.Proszę o pomoc.Szablę zakupiłem kilka lat temu na allegro.Jaka to szabla i czy oryginał?

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group