[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_posts_text` ( `post_id` , `bbcode_uid` , `post_subject` , `post_text`) VALUES ('$post_id', '$bbcode_uid', '$post_subject', '$polish')"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english($post_id); } function write_attachments_info($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); //pobieranie i przepisywanie informacji o pierwszym poscie dla danego tematu - bez tego temat nie wyswietli sie na liscie tematˇw ;) $pobierz_post = mysql_query("SELECT attach_id FROM phpbb_attachments WHERE post_id = $id"); while($row = mysql_fetch_array($pobierz_post)) //znaleziono danego posta { $attach_id = $row['attach_id']; $pobierz_zalacznik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_attachments_desc WHERE attach_id = $attach_id"); while($row2 = mysql_fetch_array($pobierz_zalacznik)) { $polish = ""; $attach_id = $row2['attach_id']; $physical_filename = $row2['physical_filename']; $real_filename = $row2['real_filename']; $download_count = $row2['download_count']; $text = $row2['comment']; $extension = $row2['extension']; $mimetype = $row2['mimetype']; $filesize = $row2['filesize']; $filetime = $row2['filetime']; $thumbnail = $row2['thumbnail']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktˇra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } $zapisz = "INSERT INTO `eng_attachments_desc` ( `attach_id` , `physical_filename` , `real_filename` , `download_count`, `comment`, `extension`, `mimetype`, `filesize`, `filetime`, `thumbnail`) VALUES ('$attach_id', '$physical_filename', '$real_filename', '$download_count', '$polish', '$extension', '$mimetype', '$filesize', '$filetime', '$thumbnail');"; mysql_query($zapisz); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- function priv_title_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs WHERE privmsgs_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_id = $row['privmsgs_id']; $privmsgs_type = $row['privmsgs_type']; $text = $row['privmsgs_subject']; $privmsgs_from_userid = $row['privmsgs_from_userid']; $privmsgs_to_userid = $row['privmsgs_to_userid']; $privmsgs_date = $row['privmsgs_date']; $privmsgs_ip = $row['privmsgs_ip']; $privmsgs_enable_bbcode = $row['privmsgs_enable_bbcode']; $privmsgs_enable_html = $row['privmsgs_enable_html']; $privmsgs_enable_smilies = $row['privmsgs_enable_smilies']; $privmsgs_attach_sig = $row['privmsgs_attach_sig']; $privmsgs_attachment = $row['privmsgs_attachment']; $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktˇra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= $slowo; } fclose($plik_english); $slowo = ""; } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs` ( `privmsgs_id` , `privmsgs_type` , `privmsgs_subject` , `privmsgs_from_userid`, `privmsgs_to_userid`, `privmsgs_date`, `privmsgs_ip`, `privmsgs_enable_bbcode`, `privmsgs_enable_html`, `privmsgs_enable_smilies`, `privmsgs_attach_sig`, `privmsgs_attachment`) VALUES ('$privmsgs_id', '$privmsgs_type', '$polish', '$privmsgs_from_userid', '$privmsgs_to_userid', '$privmsgs_date', '$privmsgs_ip', '$privmsgs_enable_bbcode', '$privmsgs_enable_html', '$privmsgs_enable_smilies', '$privmsgs_attach_sig', '$privmsgs_attachment');"; mysql_query($zapisz); } //--------------------------------------------------------------------------------------------------- function privmsgs_body_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs_text WHERE privmsgs_text_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_text_id = $row['privmsgs_text_id']; $privmsgs_bbcode_uid = $row['privmsgs_bbcode_uid']; $text = $row['privmsgs_text']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktˇra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "Automatic translated from polish"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs_text` ( `privmsgs_text_id` , `privmsgs_bbcode_uid` , `privmsgs_text`) VALUES ('$privmsgs_text_id', '$privmsgs_bbcode_uid', '$polish');"; mysql_query($zapisz); priv_title_to_english($id); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "UPDATE eng_posts_text SET post_text = '$polish', bbcode_uid = '$bbcode_uid', post_subject = '$post_subject' WHERE post_id = $post_id"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english_edit($post_id); } ?> Inne Oblicza Historii :: Przegl─ůd tematu - Co to za nie┼Ťmiertelnik?
Autor Wiadomo┼Ť─ç
boskitomasz
PostWys┼éany: Czw 24 Gru, 2015 1:53    Temat postu:

To chyba najlepsza lektura o blaszkach.Pozdrawiam T.
perzot
PostWys┼éany: Czw 24 Gru, 2015 1:25    Temat postu:

Przyznam si─Ö szczerze, ┼╝e temat blaszek intryguje mnie od d┼éu┼╝szego czasu i zaczyna mnie to coraz bardziej wci─ůga─ç. My┼Ťl─Ö nawet nad zakupem ksi─ů┼╝ki "Deutsche Erkennungsmarken von den Anf├Ąngen bis heute" Jeana H├Âidala. Jest warta zainteresowania?
boskitomasz
PostWys┼éany: Czw 24 Gru, 2015 1:15    Temat postu:

Nie ma problemu U┼Ťmiech Temat blaszek jest bardzo skomplikowany i wielu rzeczy ju┼╝ si─Ö nigdy nie dowiemy.Skr├│ty na blaszkach s─ů wieloznaczne.Wa┼╝na jest kolejno┼Ť─ç liter.Polecam si─Ö na przysz┼éo┼Ť─ç.Pozdrawiam Tomek.
perzot
PostWys┼éany: Czw 24 Gru, 2015 0:58    Temat postu:

Ok. Dzi─Öki Tomek. Ja nie jestem specjalist─ů od blaszek i st─ůd moje pytanie. Sugerowa┼éem si─Ö bezpo┼Ťrednim t┼éumaczeniem tego skr├│tu.
boskitomasz
PostWys┼éany: Czw 24 Gru, 2015 0:49    Temat postu:

Nie by┼éo regimentu artylerii o numerze 639 U┼Ťmiech Nie by┼éo takiego regimentu w w─Ödruj─ůcym kotle Nechringa gdzie blaszka kolegi zosta┼éa znaleziona.Tak rozkminili t─Ö blaszk─Ö koledzy z zielonego forum.Pozdrawiam T.
perzot
PostWys┼éany: Czw 24 Gru, 2015 0:24    Temat postu:

boskitomasz napisał:
Spoko U┼Ťmiech To nie jest artyleria na pewno.Blaszka jest du┼╝o fajniejsza ni┼╝ artyleria.Odst─Öp mi─Ödzy literami nie ma ┼╝adnego znaczenia.Pozdrawiam Tomek.
Tomek, dlaczego to nie artyleria? Sam jestem ciekaw. Skr├│t jest wyra┼║ny.
boskitomasz
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 23:57    Temat postu:

Spoko U┼Ťmiech To nie jest artyleria na pewno.Blaszka jest du┼╝o fajniejsza ni┼╝ artyleria.Odst─Öp mi─Ödzy literami nie ma ┼╝adnego znaczenia.Pozdrawiam Tomek.
raptor48
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 23:50    Temat postu:

A F.A.R. to nie Feld-Artillerie-Regiment. Mi─Ödzy J a F.A.R. jest d┼éu┼╝sza przerwa. Bez urazy, ja na nie┼Ťmiertelnikach si─Ö nie znam dlatego pytam.
boskitomasz
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 23:39    Temat postu:

szkolny i polowy regiment piechoty

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanterieregimenter/IR639-R.htm
raptor48
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 22:39    Temat postu:

boskitomasz w dosłownym tłumaczenie znaczy to Szkolny pułku piechoty Pole?
raptor48
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 22:29    Temat postu:

Wiadomo.
perzot
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 22:28    Temat postu:

A czy F.A.R. to nie jest Feld-Artillerie-Regiment?
http://www.pomost.net.pl/niesmiertelniki_erkennungsmarke_f.html
perperuna75
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 22:18    Temat postu:

Tomek ma racj─Ö:
Infanterie Feld-Ausbildungs Regiment
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanterieregimenter/IR639-R.htm
boskitomasz
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 21:46    Temat postu:

Jnfanterie Feld-Ausbildungs Regiment Czy wiadomo gdzie blaszka została znaleziona ?
perzot
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 21:36    Temat postu:

Nie ma sprawy. Tu masz jeszcze troch─Ö informacji o tej jednostce:
http://www.militaria-fundforum.de/showthread.php?t=253974
raptor48
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 21:29    Temat postu:

Wielkie dzi─Öki za szybk─ů i wyczerpuj─ůc─ů odpowied┼║.
perzot
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 21:22    Temat postu:

Ca┼éo┼Ť─ç to b─Ödzie 6 kompania 639 Pu┼éku Artylerii Polowej Piechoty.
perzot
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 21:17    Temat postu:

6 to numer kompanii. J to najprawdopodobniej Infanterie, czyli piechota. Wybijano czasami I a czasami J.
raptor48
PostWys┼éany: Sro 23 Gru, 2015 20:57    Temat postu: Co to za nie┼Ťmiertelnik?

Witam
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu blaszki. "F.A.R" - pułk artylerii polowej ale nie wiem co znaczy "J." i "6."
Dokładne bicia to "6./J. F.A.R. 639"

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group