[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_posts_text` ( `post_id` , `bbcode_uid` , `post_subject` , `post_text`) VALUES ('$post_id', '$bbcode_uid', '$post_subject', '$polish')"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english($post_id); } function write_attachments_info($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); //pobieranie i przepisywanie informacji o pierwszym poscie dla danego tematu - bez tego temat nie wyswietli sie na liscie tematw ;) $pobierz_post = mysql_query("SELECT attach_id FROM phpbb_attachments WHERE post_id = $id"); while($row = mysql_fetch_array($pobierz_post)) //znaleziono danego posta { $attach_id = $row['attach_id']; $pobierz_zalacznik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_attachments_desc WHERE attach_id = $attach_id"); while($row2 = mysql_fetch_array($pobierz_zalacznik)) { $polish = ""; $attach_id = $row2['attach_id']; $physical_filename = $row2['physical_filename']; $real_filename = $row2['real_filename']; $download_count = $row2['download_count']; $text = $row2['comment']; $extension = $row2['extension']; $mimetype = $row2['mimetype']; $filesize = $row2['filesize']; $filetime = $row2['filetime']; $thumbnail = $row2['thumbnail']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } $zapisz = "INSERT INTO `eng_attachments_desc` ( `attach_id` , `physical_filename` , `real_filename` , `download_count`, `comment`, `extension`, `mimetype`, `filesize`, `filetime`, `thumbnail`) VALUES ('$attach_id', '$physical_filename', '$real_filename', '$download_count', '$polish', '$extension', '$mimetype', '$filesize', '$filetime', '$thumbnail');"; mysql_query($zapisz); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- function priv_title_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs WHERE privmsgs_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_id = $row['privmsgs_id']; $privmsgs_type = $row['privmsgs_type']; $text = $row['privmsgs_subject']; $privmsgs_from_userid = $row['privmsgs_from_userid']; $privmsgs_to_userid = $row['privmsgs_to_userid']; $privmsgs_date = $row['privmsgs_date']; $privmsgs_ip = $row['privmsgs_ip']; $privmsgs_enable_bbcode = $row['privmsgs_enable_bbcode']; $privmsgs_enable_html = $row['privmsgs_enable_html']; $privmsgs_enable_smilies = $row['privmsgs_enable_smilies']; $privmsgs_attach_sig = $row['privmsgs_attach_sig']; $privmsgs_attachment = $row['privmsgs_attachment']; $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= $slowo; } fclose($plik_english); $slowo = ""; } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs` ( `privmsgs_id` , `privmsgs_type` , `privmsgs_subject` , `privmsgs_from_userid`, `privmsgs_to_userid`, `privmsgs_date`, `privmsgs_ip`, `privmsgs_enable_bbcode`, `privmsgs_enable_html`, `privmsgs_enable_smilies`, `privmsgs_attach_sig`, `privmsgs_attachment`) VALUES ('$privmsgs_id', '$privmsgs_type', '$polish', '$privmsgs_from_userid', '$privmsgs_to_userid', '$privmsgs_date', '$privmsgs_ip', '$privmsgs_enable_bbcode', '$privmsgs_enable_html', '$privmsgs_enable_smilies', '$privmsgs_attach_sig', '$privmsgs_attachment');"; mysql_query($zapisz); } //--------------------------------------------------------------------------------------------------- function privmsgs_body_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs_text WHERE privmsgs_text_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_text_id = $row['privmsgs_text_id']; $privmsgs_bbcode_uid = $row['privmsgs_bbcode_uid']; $text = $row['privmsgs_text']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "Automatic translated from polish"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs_text` ( `privmsgs_text_id` , `privmsgs_bbcode_uid` , `privmsgs_text`) VALUES ('$privmsgs_text_id', '$privmsgs_bbcode_uid', '$polish');"; mysql_query($zapisz); priv_title_to_english($id); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "UPDATE eng_posts_text SET post_text = '$polish', bbcode_uid = '$bbcode_uid', post_subject = '$post_subject' WHERE post_id = $post_id"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english_edit($post_id); } ?> Inne Oblicza Historii :: Przegląd tematu - ss? czy dobry? prosze szybko jak można
Autor Wiadomość
JUMNJI
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 22:33    Temat postu:

perperuna75 napisał:
Te blaszki też dobre. Zbliżone numery sugerują to, że blaszki nie zostały wydane.
No właśnie Piwo Теперь все понимают Wink kolega też w pęczku trafił 60st , coś takiego szukam Wink
perperuna75
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 22:16    Temat postu:

Te blaszki też dobre. Zbliżone numery sugerują to, że blaszki nie zostały wydane.
greg collector
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 22:11    Temat postu:

daro2904 napisał:
to ja wrzóce fotki wg. mnie blachy dobre tak jak koleżanka potwierdziła

Blaszki z fotek również są oryginale.
perperuna75
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 22:10    Temat postu:

Pisząc, że możliwości było wiele miałam na myśli jednostki szkolące się tam w owym czasie a nie wszystkie dywizje SS Wink .
Przydzielany na początku nieśmiertelnik był najczęściej noszony do końca kariery. I tak np wczesne blaszki Estn SS Legion z 1943 noszono w 20 Dywizji Grenadierów SS mimo, że wybijano już nowe 20 Waff Gren Div d SS (estn nr 1). A jeśli ktoś był wcześniej np w schutzmannschaft batl to zazwyczaj dalej nosił blachę schuma.
Odnośnie takich rekruckich blaszek to wyglada to tak jakby przeznaczono je dla osób jeszcze bez konkretnego przydziału.
Wstaw w wątku fotki nowych blaszek to obejrzymy Bardzo szczęśliwy
greg collector
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 22:09    Temat postu:

JUMNJI napisał:
perperuna75 napisał:
Właśnie o to chodzi, że ten nieśmiertelnik był nadawany rekrutowi a gdzie później trafiał rekrut... mozliwości było wiele.
Moim zdaniem blaszka nienadana.
Na pewno do waffen-ss ale jakiej? było ich 38 ,nie liczę regimentów?aha no i Kamiński - ss-sturmbrigade bez oznaczenia, a 23 Chrwacka została rozwiązana pod koniec 44 i wchłonięta do 23 OchDGrenPanc Nederland to 39 i powiedz gdzie tu szukać? tak myślę że nie wszyscy dostawali nowe blaszki po wcieleniu do macierzy? bo to wiadomo koniec wojny?albo się mylę? co sądzisz? a nadana na pewno bo po nr. rekruta można chyba by znalezć i do jakiej jednostki macierzystej został przydzielony po przeszkoleniu tam byli w większości sami Estończycy. Ps.dostałem nowe fotki 2-ch sztuk tak jak wcześniej wspomniałem ,wyglądają tak jakby z jednej stajni? coś mi tu wszystko zalatuje?,wrzucić fotki czy zacząć nowy temat? Wink


Wrzuć fotki do tego wątku, a blaszka tak jak pisałem wcześniej była dobra, widziałem te blaszki jeszcze przed czyszczeniem i znam ich historie wyciągnięcia z ziemi, to nawet nie byli ludzie z "naszej branży", po prostu zwykły przypadek przy robotach ziemnych, blachy nigdy nie zostały nadane dlatego ich numeracja jest wysoka i zbliżona do siebie, w większości trafiły się kolejno jeden numer za drugim. I tyle w tym temacie. Jeśli Ci zalatują to po prostu ich nie kupuj Laughing
Pzdr
daro2904
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 22:07    Temat postu:

to ja wrzóce fotki wg. mnie blachy dobre tak jak koleżanka potwierdziła
JUMNJI
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 21:09    Temat postu:

perperuna75 napisał:
Właśnie o to chodzi, że ten nieśmiertelnik był nadawany rekrutowi a gdzie później trafiał rekrut... mozliwości było wiele.
Moim zdaniem blaszka nienadana.
Na pewno do waffen-ss ale jakiej? było ich 38 ,nie liczę regimentów?aha no i Kamiński - ss-sturmbrigade bez oznaczenia, a 23 Chrwacka została rozwiązana pod koniec 44 i wchłonięta do 23 OchDGrenPanc Nederland to 39 i powiedz gdzie tu szukać? tak myślę że nie wszyscy dostawali nowe blaszki po wcieleniu do macierzy? bo to wiadomo koniec wojny?albo się mylę? co sądzisz? a nadana na pewno bo po nr. rekruta można chyba by znalezć i do jakiej jednostki macierzystej został przydzielony po przeszkoleniu tam byli w większości sami Estończycy. Ps.dostałem nowe fotki 2-ch sztuk tak jak wcześniej wspomniałem ,wyglądają tak jakby z jednej stajni? coś mi tu wszystko zalatuje?,wrzucić fotki czy zacząć nowy temat? Wink
perperuna75
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 19:38    Temat postu:

Właśnie o to chodzi, że ten nieśmiertelnik był nadawany rekrutowi a gdzie później trafiał rekrut... mozliwości było wiele.
Moim zdaniem blaszka nienadana.
JUMNJI
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 18:54    Temat postu:

perperuna75 napisał:
JUMNJI napisał:
perperuna75 napisał:
Jak nikt go nie przebił to zawsze może jeszcze zaproponować sprzedaż osobie która dała najlepszą ofertę.
Coś w tym stylu ale nie do końca , padło zapytanie?itd,itd Wink

Mnie osobiście nie interesuje bo już mam taki Mr. Green . Zdjęcie fragmentu tego soldbucha pokazane było też na innej aukcji, więc miało charakter tylko podglądowy. Sam nieśmiertelnik równie dobrze mógł być nie nadany.
Pokazany wcześniej przez kolegę "orginał z nadaniem" to też żaden komplet. Oba przedmioty pochodzą z Heidelager i tyle mają wspólnego Wink
Chciałbym powrócić do blaszki?i nie jestem do niej przekonany?, teraz dopiero doszłem że to blaszka zwykłego rekruta szkolonego tam, który nie miał przydzielonej jednostki macierzystej ,miał on formę bardziej ewidencyjną niż personalną ,bo po zakończeniu szkolenia i przydzieleniu go do odpowiedniej jednostki był zazwyczaj kasowany i nadawany nowy Eureka Wink myślałem że to coś w tym stylu? Bardzo szczęśliwy W szoku Szczena OK
perperuna75
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2015 10:30    Temat postu:

JUMNJI napisał:
perperuna75 napisał:
Jak nikt go nie przebił to zawsze może jeszcze zaproponować sprzedaż osobie która dała najlepszą ofertę.
Coś w tym stylu ale nie do końca , padło zapytanie?itd,itd Wink

Mnie osobiście nie interesuje bo już mam taki Mr. Green . Zdjęcie fragmentu tego soldbucha pokazane było też na innej aukcji, więc miało charakter tylko podglądowy. Sam nieśmiertelnik równie dobrze mógł być nie nadany.
Pokazany wcześniej przez kolegę "orginał z nadaniem" to też żaden komplet. Oba przedmioty pochodzą z Heidelager i tyle mają wspólnego Wink
JUMNJI
PostWysłany: Sob 04 Lip, 2015 21:05    Temat postu:

perperuna75 napisał:
Jak nikt go nie przebił to zawsze może jeszcze zaproponować sprzedaż osobie która dała najlepszą ofertę.
Coś w tym stylu ale nie do końca , padło zapytanie?itd,itd Wink
perperuna75
PostWysłany: Sob 04 Lip, 2015 18:20    Temat postu:

Jak nikt go nie przebił to zawsze może jeszcze zaproponować sprzedaż osobie która dała najlepszą ofertę.
JUMNJI
PostWysłany: Sob 04 Lip, 2015 1:08    Temat postu:

Donkey77 napisał:
perperuna75 napisał:
W aukcjach Izofeny co innego jest ciekawego. Cenę podbija S...n, który jest jej mężem. Blaszki sprzedaje z konta żony i podbija cenę.
Zniesmaczony
W takim razie sam ja kupiłUśmiech coś mu nie idzie bo blacha była 2 raz sprzedawana
No i zapłacą prowizje tzn:on ,chyba że żona wniesie o zwrot prowizji to dostanie ostrzeżenie, a jak są w separacji to NEGATYWA Mr. Green ps. na razie nie będę zdradzał tajemnicy a jak dostanę fotki to nad czymś po debatujemy Piwo
Donkey77
PostWysłany: Pią 03 Lip, 2015 17:20    Temat postu:

perperuna75 napisał:
W aukcjach Izofeny co innego jest ciekawego. Cenę podbija S...n, który jest jej mężem. Blaszki sprzedaje z konta żony i podbija cenę.
Zniesmaczony
W takim razie sam ja kupiłUśmiech coś mu nie idzie bo blacha była 2 raz sprzedawana
perperuna75
PostWysłany: Pią 03 Lip, 2015 17:15    Temat postu:

W aukcjach Izofeny co innego jest ciekawego. Cenę podbija S...n, który jest jej mężem. Blaszki sprzedaje z konta żony i podbija cenę.
Donkey77
PostWysłany: Pią 03 Lip, 2015 15:19    Temat postu:

JUMNJI napisał:
alfiasty napisał:
Witam Piwo ja bym się nie czepiał Super
Nadanie jest kopią? tak mi się wydaje i może nie tylko nadanie? bo kto sprzedaje blaszkę z takim nadaniem? może nie wiedział że nie od tej blaszki? itd.itd za mało czasu. Odpuszczam i dzięki wszystkim Wink Pozdrawiam

Czesc
JUMNJI jakie nadanie ? Do nieśmiertelnika ? Bardzo szczęśliwy
greg collector
PostWysłany: Pią 03 Lip, 2015 0:42    Temat postu:

Witam
Mimo że już po aukcji, to blacha była oryginalna a co do soldbucha, to się nie wypowiem po takim małym fragmencie widocznym na aukcji.
Pzdr
JUMNJI
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 21:09    Temat postu:

alfiasty napisał:
Witam Piwo ja bym się nie czepiał Super
Nadanie jest kopią? tak mi się wydaje i może nie tylko nadanie? bo kto sprzedaje blaszkę z takim nadaniem? może nie wiedział że nie od tej blaszki? itd.itd za mało czasu. Odpuszczam i dzięki wszystkim Wink Pozdrawiam
alfiasty
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 20:51    Temat postu:

Witam Piwo ja bym się nie czepiał Super
S1977
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 20:34    Temat postu:

Sprawdź pocztę.
JUMNJI
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 19:49    Temat postu:

cyfry mi się nie zgadzają 7-ka w tych 3-ch orginalnych jest inna? 9-tka ,5-ka, masowo wydawany Estończykom i właśnie jest to komplet? właśnie chodzi mi o komplet i w tyn jest problem że nie pasuje mi nadanie do tej blaszki,co sadzisz? i dla tego cena taka za nią?, wszyscy myślą że jest orginalne nadanie do niej.Powiedz czy warka gra świeczki?
perperuna75
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 18:45    Temat postu:

Blacha dobra. Gość sprzedaje nieśmiertelnik i nigdzie nie pisze, że z książeczką.
Książeczka nie musi pochodzić akurat od tej blaszki.
JUMNJI
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 18:39    Temat postu: Re: komplet SS

boskitomasz napisał:
Na temat blaszki się nie wypowiem bo SS to nie moje klimaty ale gość ma dwa negatywy na 58 sprzedanych gratów.Troszkę dużo.Pozdrawiam Tomek.

ps.Obym się mylił Uśmiech
Nie , odpuszczam, coś mi podpada , bity tak mocno że z tyłu widać kontre , tu znalazłem orginał z nadaniem ,porównajcie,ale mogę się mylić? na tym 3 marca był bity nr.09737 a ma tamtym 30 czerwiec nr.09758 to nie możliwe że przez 4 miesiące tylko 21 żołnierzy było przydzielonych, no i nadanie w orginale frontowe, a tamte jak nowe? i w dodatku z Krakowa
boskitomasz
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 8:16    Temat postu: komplet SS

Na temat blaszki się nie wypowiem bo SS to nie moje klimaty ale gość ma dwa negatywy na 58 sprzedanych gratów.Troszkę dużo.Pozdrawiam Tomek.

ps.Obym się mylił Uśmiech
JUMNJI
PostWysłany: Czw 02 Lip, 2015 7:41    Temat postu: ss? czy dobry? prosze szybko jak można

Witam Kolegów i Koleżanki ,dopiero zaczynam wtajemniczenie o nieśmiertelnikach ? czy ten cały komplet to jest dobry z nadaniem? Z góry dziękuje Buziak http://allegro.pl/show_item.php?item=5486779442&msg=Obserwujesz+t%C4%99+ofert%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0 czas się kończy do końca ,no i podoba mi się ten komplet?

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group