[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_posts_text` ( `post_id` , `bbcode_uid` , `post_subject` , `post_text`) VALUES ('$post_id', '$bbcode_uid', '$post_subject', '$polish')"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english($post_id); } function write_attachments_info($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); //pobieranie i przepisywanie informacji o pierwszym poscie dla danego tematu - bez tego temat nie wyswietli sie na liscie tematw ;) $pobierz_post = mysql_query("SELECT attach_id FROM phpbb_attachments WHERE post_id = $id"); while($row = mysql_fetch_array($pobierz_post)) //znaleziono danego posta { $attach_id = $row['attach_id']; $pobierz_zalacznik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_attachments_desc WHERE attach_id = $attach_id"); while($row2 = mysql_fetch_array($pobierz_zalacznik)) { $polish = ""; $attach_id = $row2['attach_id']; $physical_filename = $row2['physical_filename']; $real_filename = $row2['real_filename']; $download_count = $row2['download_count']; $text = $row2['comment']; $extension = $row2['extension']; $mimetype = $row2['mimetype']; $filesize = $row2['filesize']; $filetime = $row2['filetime']; $thumbnail = $row2['thumbnail']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } $zapisz = "INSERT INTO `eng_attachments_desc` ( `attach_id` , `physical_filename` , `real_filename` , `download_count`, `comment`, `extension`, `mimetype`, `filesize`, `filetime`, `thumbnail`) VALUES ('$attach_id', '$physical_filename', '$real_filename', '$download_count', '$polish', '$extension', '$mimetype', '$filesize', '$filetime', '$thumbnail');"; mysql_query($zapisz); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- function priv_title_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs WHERE privmsgs_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_id = $row['privmsgs_id']; $privmsgs_type = $row['privmsgs_type']; $text = $row['privmsgs_subject']; $privmsgs_from_userid = $row['privmsgs_from_userid']; $privmsgs_to_userid = $row['privmsgs_to_userid']; $privmsgs_date = $row['privmsgs_date']; $privmsgs_ip = $row['privmsgs_ip']; $privmsgs_enable_bbcode = $row['privmsgs_enable_bbcode']; $privmsgs_enable_html = $row['privmsgs_enable_html']; $privmsgs_enable_smilies = $row['privmsgs_enable_smilies']; $privmsgs_attach_sig = $row['privmsgs_attach_sig']; $privmsgs_attachment = $row['privmsgs_attachment']; $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= $slowo; } fclose($plik_english); $slowo = ""; } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs` ( `privmsgs_id` , `privmsgs_type` , `privmsgs_subject` , `privmsgs_from_userid`, `privmsgs_to_userid`, `privmsgs_date`, `privmsgs_ip`, `privmsgs_enable_bbcode`, `privmsgs_enable_html`, `privmsgs_enable_smilies`, `privmsgs_attach_sig`, `privmsgs_attachment`) VALUES ('$privmsgs_id', '$privmsgs_type', '$polish', '$privmsgs_from_userid', '$privmsgs_to_userid', '$privmsgs_date', '$privmsgs_ip', '$privmsgs_enable_bbcode', '$privmsgs_enable_html', '$privmsgs_enable_smilies', '$privmsgs_attach_sig', '$privmsgs_attachment');"; mysql_query($zapisz); } //--------------------------------------------------------------------------------------------------- function privmsgs_body_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs_text WHERE privmsgs_text_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_text_id = $row['privmsgs_text_id']; $privmsgs_bbcode_uid = $row['privmsgs_bbcode_uid']; $text = $row['privmsgs_text']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //ktra linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "Automatic translated from polish"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs_text` ( `privmsgs_text_id` , `privmsgs_bbcode_uid` , `privmsgs_text`) VALUES ('$privmsgs_text_id', '$privmsgs_bbcode_uid', '$polish');"; mysql_query($zapisz); priv_title_to_english($id); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "UPDATE eng_posts_text SET post_text = '$polish', bbcode_uid = '$bbcode_uid', post_subject = '$post_subject' WHERE post_id = $post_id"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english_edit($post_id); } ?> Inne Oblicza Historii :: Przegląd tematu - Stare aparaty fotograficzne
Autor Wiadomość
KOBUCH
PostWysłany: Sro 25 Lis, 2015 19:06    Temat postu:

Witam. Aparaty to nie moja bajka,ale ostatnio wyskoczył mi taki fancik z gleby. Dałem do ID i okazało się że to samowyzwalacz więc co mi szkodzi tutaj fotki wrzucić. Pozdrawiam
Orion1
PostWysłany: Sro 28 Paź, 2015 9:24    Temat postu:

Przygoda z aparatami a raczej próba stworzenia kolekcji ,mniejszej lub większej ,zakończyła się katastrofą. Miały być tylko polskie i Agfa. Ten coś dał,tamten coś na wymianę przynióśł. Do Zorki trzeba było dokupić inne Zorki, samotna Smiena była za samotna, Zenity też itd. Większość jest w kartonach, czeka na gablotki i stałe miejsce ekspozycji. Myślę, że uzbierało się tego kilkadziesiąt sztuk. Samej Agfy ze 30, żona załatwia mi skierowanie do specjalisty, też tak macie? Wink Dzisiaj polski ,piękny aparat Alfa I.
,,W 1962 roku rozpoczęto produkcję prostych małoobrazkowych aparatów o nazwie Alfa. Miały one niekonwencjonalny wygląd i były dostępne w kilku wersjach kolorystycznych – dziś trudno już powiedzieć w ilu. W Alfie znajdował się obiektyw Euktar 45 mm f/4.5 o zakresie przysłon od 4.5 do 11 i minimalnej odległości ostrzenia równej 1 metr. Migawka centralna dysponowała czasami 1/30, 1/60, 1/125 s i Bulb. Aparat posiadał licznik zdjęć i gniazdo synchronizacyjne do podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej. Model Alfa był produkowany do 1962 roku, a następnie zastąpiono go wersją o numerze „2”, produkowaną do roku 1965. W Alfie 2 zmieniono obiektyw na Emitar 45 mm f/4.5, w wizjerze wstawiono znaczniki paralaksy, a gniazdo wężyka spustowego przeniesiono na korpus ze spustu migawki."
http://www.optyczne.pl/182.1-artyku%C5%82-Historia_WZFO_%E2%80%93_czyli_%E2%80%9EPolacy_nie_g%C4%99si%E2%80%A6%E2%80%9D_cz._III.html
Grzesio
PostWysłany: Pią 10 Kwi, 2015 14:28    Temat postu:

No i...? Smutny
Jastrząb80
PostWysłany: Sro 25 Mar, 2015 7:16    Temat postu:

Piękne sztuki Panowie macie. Jak zjadę z trasy to koło soboty i ja pokarzę , coś tam mam. Gratulacje
focera44
PostWysłany: Pon 02 Mar, 2015 17:57    Temat postu: Bateria

Poszukuję taką "ruską" baterię 300voltową którą pokazuje Grzesio z lampą Łucz 70.Jeśli ktoś ma informacje-namiary to chętnie kupię.
Orion1
PostWysłany: Pią 07 Gru, 2012 18:14    Temat postu: Fenix,Polska-lata 50-te.

Agfy , Kodaki inne cuda, a swego nie znamy. W tej chwili mam Fenixa II, model I ,czeka na mnie za 1,30zł-oczywiście z tych roczników o niskim nakładzie emisji Bardzo szczęśliwy LFoty net+ poprzedniego właściciela. Cdn... http://fotoblogia.pl/2011/11/16/start-druh-fenix-czyli-historia-aparatow-fotograficznych-made-in-poland
,,Fenix
W 1955 r. rozpoczęła się produkcja modelu Fenix. Początkowo miał on być lustrzanką, jednak po przeprojektowaniu został aparatem celownikowym na filmy 24 x 36 mm. Oferował wiele udogodnień, m.in. wygodny naciąg migawki na tyle korpusu i spust na górnej ściance. W tym samym miejscu znajdował się też licznik klatek i pamiętnik czułości. Obiektywem była konstrukcja ze światłem f2.8 (z możliwością zawężenia do f22) i ogniskową 45mm.Wykorzystano w nim migawkę z nowszych aparatów Start, a więc miał taki sam zakres czasów ekspozycji. Doczekał się lepszej wersji oznaczonej numerem II, wyposażonej w dalmierz połówkowy ułatwiający nastaw ostrości. Fenix był najbardziej skomplikowanym technicznie polskim aparatem fotograficznym. W jego konstrukcji popełniono jednak błąd: naciąg odbywał się przez linkę, która bardzo często się zrywała, a naprawa pochłaniała serwisantom dużo czasu.
jms-bytom
PostWysłany: Wto 26 Cze, 2012 21:01    Temat postu: Voiglander Inos II

Voiglander Inos II z ok 1932-35 r
Z objektywem Compur
+ oryginalnym mosieznym statywem

Niestety musze wyprzedac sie...padla mi lustrzanka ,kupilem kompakta z wymienna optyka /Olympus PEN / a tu okazuje sie ze inny standart obiektywu....Mikro 4/3 a moj stary to 4/3 -i trzeba kaski na obiektyw...
groszek
PostWysłany: Pią 15 Cze, 2012 20:39    Temat postu:

loslos napisał:
Nie wiem, gdzie to wrzucić Embarassed

Podczas porządków piwniczno strychowych znalazłem aparat fotograficzny Czajka-2.

Mnie do niczego się nie przyda.

Jak ktoś chce, to oddam za dziękuję (i koszt przesyłki Wink )

............Uwaga !!!!!!
Nadal aktualne Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Zainteresowanych p[roszę do mnie/groszka Wink na P.W. Exclamation

P.S.
Nieaktualne....aparat został przekazany w dobre ręce anonimowego Wink
usera.
loslos
PostWysłany: Sro 30 Maj, 2012 21:41    Temat postu:

Nie wiem, gdzie to wrzucić Embarassed

Podczas porządków piwniczno strychowych znalazłem aparat fotograficzny Czajka-2.

Mnie do niczego się nie przyda.

Jak ktoś chce, to oddam za dziękuję (i koszt przesyłki Wink )
daro
PostWysłany: Pią 27 Sty, 2012 17:42    Temat postu:

Pytanie techniczne do modów Wink
Możecie zrobić jakieś czary - mary, aby wątek wrócił do normalnych wymiarów.
Źle się takiego tasiemca ogląda a tym bardziej czyta ZdziwkoKciuk do góry
Pozdr
tomek0803
PostWysłany: Pią 27 Sty, 2012 16:40    Temat postu:

Ładna sztuka Zdziwko
Catadero
PostWysłany: Pią 27 Sty, 2012 9:29    Temat postu:

Gdzieś zalega u mnie taki aparat zakupiony dawno temu. Ale fotki znalazłem.

C.
Strugu
PostWysłany: Nie 22 Sty, 2012 15:21    Temat postu:

Ja mam właśnie szklane płytki takie same jak na zdjęciu ze strony ebay. Każda płytka z osobna jest zawinięta w poniemiecką gazetę. Jak byś był chętny to daj znać.
Catadero
PostWysłany: Pią 20 Sty, 2012 11:43    Temat postu:

Strugu napisał:
Ja mam do tego bajki! Jakbyś był zainteresowany to chętnie się wymienię za coś Wink


Bajki na kliszach to do rzutników, które były średnio o 50 lat młodsze od tego wyświetlacza "na ropę" Rolling Eyes .

C.
jms-bytom
PostWysłany: Czw 19 Sty, 2012 23:30    Temat postu:

Obawiam sie ze nie do tego-tu bodajze plytki szklane byly.

Bajki to inna epoka,a mam filmy instruktazowe LWP z lat 50 tych-np zaje..sta instrukcje Mosina.
Gdyby ktos mial czas pobawic sie by to poskanowac-udostepnie.
Strugu
PostWysłany: Czw 19 Sty, 2012 17:48    Temat postu:

Ja mam do tego bajki! Jakbyś był zainteresowany to chętnie się wymienię za coś Wink
Grzesio
PostWysłany: Sro 18 Sty, 2012 16:56    Temat postu:

Podobny wynalazek: http://www.ebay.de/itm/Laterna-Magica-Ernst-Plank-Brenner-Holzbox-/300647668167?_trksid=p2992.m1374&_trkparms=algo%3DPI.WATCH%26its%3DC%26itu%3DUCC%26otn%3D20%26ps%3D63%26clkid%3D5698438742971684661

Wychodzi, że to w ogóle było na naftę...
Catadero
PostWysłany: Sro 18 Sty, 2012 16:04    Temat postu:

Kiedyś znalazłem gdzieś na strychu "projektor".
Mocno niekompletny, ale wart zachowania.
Producent to GBN BAVARIA. Jak wynika z internetu firma produkowała zabawki i pomoce dydaktyczne (np. modele silników parowych, blaszane samochodziki itp).

C.
Grzesio
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012 23:04    Temat postu:

O, masz zasilacz do tej Libelli FL-120? W szoku
tomek0803
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012 22:19    Temat postu:

Pochwale się też moimi.. Wink
Grzesio
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012 20:54    Temat postu:

Franka Solida III - zachodnioniemiecki aparat średnioformatowy z poł. l.50.
Voigtlaender Perkeo - podobny aparat z tego samego okresu. Firma Voigtlaender należała ongi do światowej czołówki firm fotograficznych.
Zubek
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012 19:31    Temat postu:

"Trafiłem" dziś u znajomego na dwa aparaty starszej nieco daty - jeden to Voigtlander, a drugi - nie wiem, ma napis Solida czy Solide...
jak mi się uda, to wstawię fotki, bo ta sztuka jest mi dość obca Embarassed


Hehehe, udało sie, sorry za jakość, na szybko telefonem robiłem - ten pierwszy to Voigtlander, następne fotki - to Solida? Solide?
W sumie marki nieznane mi
Pozdrawiam
Catadero
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012 8:41    Temat postu:

Grzesio napisał:
Ale i w fotografii dalmierz się tak z gruntu nazywa.
Wiek sprawdź - dwie pierwsze cyfry numeru seryjnego to rok produkcji. Uśmiech


91 Zszokowany

C.
Grzesio
PostWysłany: Pon 16 Sty, 2012 23:01    Temat postu:

Cytat:
@ Grzesio-te baterie Molnia masz kompletna? mam taka w wersji bez skorzanego etui-plastikowa i zastanawiam sie czy kompletna /inna wersja/ czy to tylko wklad do twojej?

Zapodaj zdjęcie, bo nie do końca kojarzę. Uśmiech Bateria, jak bateria - tekturowy prostopadłościan chyba jakieś 15x5x15 cm z trójstykowym gniazdkiem (na górze lub z boku, zależy od wersji).
Chyba, że chodzi Ci o wkład (zasilacz) do takiej torby od flesza - robili tego kilka różnych odmian, cała seria Łucz, Czajka itp.
Cytat:
DRUH chyba się gdzieś jeszcze wala w piwnicy, standardowo robił fotki 6x9, ale jak się wstawiło do środka takie listewki ograniczające to format zmieniał się na 6x6.

No prawie - 6x6 bez listewek i 4,5x6 z listewkami. Uśmiech

Poniżej bateria Mołnia w całej swej żółtej okazałości, w towarzystwie flesza Łucz-70 (komplet z dwoma reflektorami, rok produkcji 1978) i aparatu Smiena 8 z końca l.60. Łucz-70 razem z baterią waży 3,5 kg, ale może być też zasilany z sieci 220 V.
loslos
PostWysłany: Pon 16 Sty, 2012 21:59    Temat postu:

Cytat:
I jeszcze aparat DRUH - też był taki, na 16 zdjęć o dużym formacie, prosty, jak konstrukcja cepa - wyparła ten wynalazek skutecznie właśnie chyba Smiena - czy ktoś ma to cudo?


DRUH chyba się gdzieś jeszcze wala w piwnicy, standardowo robił fotki 6x9, ale jak się wstawiło do środka takie listewki ograniczające to format zmieniał się na 6x6. Na tylnej ściance były 2 czerwone okienka w których widać było numer klatki. Trzeba było uważać przy przewijaniu, bo jak pociągnąłeś za bardzo to klatka przepadała. Obiektyw sie wykręcała na takim grubym gwincie.
Następcą DRUH-a był AMI

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group