[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_posts_text` ( `post_id` , `bbcode_uid` , `post_subject` , `post_text`) VALUES ('$post_id', '$bbcode_uid', '$post_subject', '$polish')"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english($post_id); } function write_attachments_info($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); //pobieranie i przepisywanie informacji o pierwszym poscie dla danego tematu - bez tego temat nie wyswietli sie na liscie temat體 ;) $pobierz_post = mysql_query("SELECT attach_id FROM phpbb_attachments WHERE post_id = $id"); while($row = mysql_fetch_array($pobierz_post)) //znaleziono danego posta { $attach_id = $row['attach_id']; $pobierz_zalacznik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_attachments_desc WHERE attach_id = $attach_id"); while($row2 = mysql_fetch_array($pobierz_zalacznik)) { $polish = ""; $attach_id = $row2['attach_id']; $physical_filename = $row2['physical_filename']; $real_filename = $row2['real_filename']; $download_count = $row2['download_count']; $text = $row2['comment']; $extension = $row2['extension']; $mimetype = $row2['mimetype']; $filesize = $row2['filesize']; $filetime = $row2['filetime']; $thumbnail = $row2['thumbnail']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //kt髍a linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } $zapisz = "INSERT INTO `eng_attachments_desc` ( `attach_id` , `physical_filename` , `real_filename` , `download_count`, `comment`, `extension`, `mimetype`, `filesize`, `filetime`, `thumbnail`) VALUES ('$attach_id', '$physical_filename', '$real_filename', '$download_count', '$polish', '$extension', '$mimetype', '$filesize', '$filetime', '$thumbnail');"; mysql_query($zapisz); } } } //---------------------------------------------------------------------------------------------------- function priv_title_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs WHERE privmsgs_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_id = $row['privmsgs_id']; $privmsgs_type = $row['privmsgs_type']; $text = $row['privmsgs_subject']; $privmsgs_from_userid = $row['privmsgs_from_userid']; $privmsgs_to_userid = $row['privmsgs_to_userid']; $privmsgs_date = $row['privmsgs_date']; $privmsgs_ip = $row['privmsgs_ip']; $privmsgs_enable_bbcode = $row['privmsgs_enable_bbcode']; $privmsgs_enable_html = $row['privmsgs_enable_html']; $privmsgs_enable_smilies = $row['privmsgs_enable_smilies']; $privmsgs_attach_sig = $row['privmsgs_attach_sig']; $privmsgs_attachment = $row['privmsgs_attachment']; $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //kt髍a linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= $slowo; } fclose($plik_english); $slowo = ""; } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs` ( `privmsgs_id` , `privmsgs_type` , `privmsgs_subject` , `privmsgs_from_userid`, `privmsgs_to_userid`, `privmsgs_date`, `privmsgs_ip`, `privmsgs_enable_bbcode`, `privmsgs_enable_html`, `privmsgs_enable_smilies`, `privmsgs_attach_sig`, `privmsgs_attachment`) VALUES ('$privmsgs_id', '$privmsgs_type', '$polish', '$privmsgs_from_userid', '$privmsgs_to_userid', '$privmsgs_date', '$privmsgs_ip', '$privmsgs_enable_bbcode', '$privmsgs_enable_html', '$privmsgs_enable_smilies', '$privmsgs_attach_sig', '$privmsgs_attachment');"; mysql_query($zapisz); } //--------------------------------------------------------------------------------------------------- function privmsgs_body_to_english($id) { $sql = mysql_connect("localhost","iohuser","adamuSS"); mysql_select_db("ioh_ioh"); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_privmsgs_text WHERE privmsgs_text_id = $id"); $wyraz = ""; $word = ""; $slowo = ""; $znaleziono = 0; $polish = ""; while($row = mysql_fetch_array($wynik)) { $privmsgs_text_id = $row['privmsgs_text_id']; $privmsgs_bbcode_uid = $row['privmsgs_bbcode_uid']; $text = $row['privmsgs_text']; $text = str_replace("\r\n","|",$text); $text = strtolower($text); $lenght = strlen($text); for($a = 0; $a <= $lenght; $a++) { $literka = substr($text,$a,1); if($literka != " " && $literka != "," && $literka != "." && $literka != "!" && $literka != "|" && $a != strlen($text)) { $slowo .= $literka; } else { if($slowo != "") //jezeli mamy pelny wyraz... { $linia = 0; $line = 1; $plik_english = fopen("polish.txt","r"); $rozmiar_english = filesize("polish.txt"); $czytaj_english = fread($plik_english, $rozmiar_english); $czytaj_english = str_replace("\n","|",$czytaj_english); $czytaj_lenght = strlen($czytaj_english); for($b = 0; $b < $czytaj_lenght; $b++) //szukam wyrazu w slowniku { $litera2 = substr($czytaj_english,$b,1); if($litera2 != "|") //szukaj konca linii { $wyraz .= $litera2; } else //znaleziono koniec linii - mamy cale haslo { $linia = $linia + 1; //kt髍a linie aktualnie czytamy $wyraz = substr($wyraz,0,strlen($wyraz)-1); if($slowo == $wyraz) //sprawdzenie czy slowo z bazy odpowiada temu ze slownika { $znaleziono = "True"; //szukam odpowiednika w slowniku angielskim $plik_polish = fopen("english.txt","r"); $rozmiar_polish = filesize("english.txt"); $czytaj_polish = fread($plik_polish,$rozmiar_polish); $czytaj_polish = str_replace("\n","|",$czytaj_polish); $czytaj_polish_lenght = strlen($czytaj_polish); for($c = 0; $c < $czytaj_polish_lenght; $c++) { $znak = substr($czytaj_polish,$c,1); if($znak == "|") { if($line == $linia) { $word = substr($word,0,strlen($word)-1); $polish .= $word; break; } else { $line = $line + 1; $word = ""; } } else { $word .= $znak; } // } } fclose($plik_polish); $slowo = ""; //koniec szukania break; //jezeli znaleziono slowo w slowniku to mozna zakonczyc petle :) } else { $znaleziono = "False"; } $wyraz = ""; } } if($znaleziono == "False") { //slowa nie znaleziono w slowniku, nalezy zachowac slowo oryginalne $polish .= "$slowo"; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "Automatic translated from polish"; $zapisz = "INSERT INTO `eng_privmsgs_text` ( `privmsgs_text_id` , `privmsgs_bbcode_uid` , `privmsgs_text`) VALUES ('$privmsgs_text_id', '$privmsgs_bbcode_uid', '$polish');"; mysql_query($zapisz); priv_title_to_english($id); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>[color=green:$bbcode_uid] $slowo [/color:$bbcode_uid] "; $slowo = ""; } fclose($plik_english); } } if($literka == "," xor $literka == "." xor $literka == "!" xor $literka == "|") { $polish .= $literka; } $polish .= " "; } } $polish = str_replace("|","
",$polish); $polish .= ""; $polish .= "[size=9:$bbcode_uid][color=blue:$bbcode_uid]Automatic translated from polish[/color:$bbcode_uid][/size:$bbcode_uid]"; $zapisz = "UPDATE eng_posts_text SET post_text = '$polish', bbcode_uid = '$bbcode_uid', post_subject = '$post_subject' WHERE post_id = $post_id"; mysql_query($zapisz); post_title_to_english_edit($post_id); } ?> Inne Oblicza Historii ::
 
| | FAQ | Szukaj | U偶ytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomo艣ci | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artyku艂y | Katalog monet | Moje za艂膮czniki

Forum Inne Oblicza Historii Strona G艂贸wna :: Linki
Linki
Historia do I wojny 艣wiatowej
Bro艅 palna
Bro艅 bia艂a
Oporz膮dzenie,mundury, guziki etc.
Marynarka Wojenna
Lotnictwo
?uski,amunicja, pociski itp.
Humor
Reen Acting
Czo艂gi, pojazdy itp.
Monety i banknoty
Zdj臋cia i filmy archiwalne
Kartografia
Architectura militaris
Sztolnie, podziemia bunkry etc.
Poszukiwania
II wojna 艣wiatowa
Medale,odznaczenia etc.
I wojna 艣wiatowa
Inne czyli te linki, kt贸re nie pasuj膮 do innych dzia艂贸w
Kawaleria
Kampania Wrze艣niowa 1939 r.
Gie艂dy, kiermasze, targowiska etc.
Zamki, grodziska, warownie, twierdze etc.
Detektory metali czyli wszystko co jest z nimi zwi膮zane
Wszystkie
 Nowy link
Inne czyli te linki, kt贸re nie pasuj膮 do innych dzia艂贸w
3D Antropologia i Archeologia   [994 clicks] :: [->Ulubione]
    Metody bada艅 i dokumentacji zabytk贸w z zastosowaniem technik komputerowych – skanowania 3D oraz ortofotografii. Problematyka nowoczesnego muzealnictwa i dokumentacji zabytk贸w.  
Archeologia niedstrukcyjna   [1435 clicks] :: [->Ulubione]
    Archeologia niedestrukcyjna - rozpoznawanie stanowisk archeologicznych z powietrza (z samolot贸w, balon贸w lub sztucznych satelit贸w)  
Browary - wszelkie info + historia   [3579 clicks] :: [->Ulubione]
    Informacje na temat browarnictwa, historii, forum - ka偶dy mo偶e dowiedzie膰 si臋 o porcelankach z butelek, kt贸re znajduj膮 si臋 w szufladach lub znale藕li na swej drodze...  
Forum rosyjskie hiostoria, eksploracja   [9150 clicks] :: [->Ulubione]
    Forum rosyjskie - nie tylko poszukiwacze ale i numizmatyka,militaria, historia, wszelkie okresy. Bardzo dobre forum!  
Fotografie z p贸l bitewnych   [3746 clicks] :: [->Ulubione]
    Fotografie z p贸l bitewnych, zawieraj膮 i drastyczne sceny, bo wojenka to nie kolorowe wiersze na kartach ksi膮偶ek historycznych.  
GALERIA POLSKICH ETYKIET PIWNYCH DO ROKU 1945   [1269 clicks] :: [->Ulubione]
    GALERIA POLSKICH ETYKIET PIWNYCH DO ROKU 1945  
gaso@gaso-gostyn.pl   [2648 clicks] :: [->Ulubione]
    www.gaso-gostyn.pl jest stron膮 prywatn膮, niekomercyjn膮 po艣wi臋con膮 informacjom o charakterze historyczno-informacyjnym, a tak偶e ukazuj膮cym i promuj膮cym Gosty艅 i okolice.  
Jak za艂o偶y膰 stowarzyszenie ??   [1375 clicks] :: [->Ulubione]
    Cos z innej beczki. WIelu z nas szuka informacji jak zalozyc stowarzyszenie  
Kolekcjonet.pl   [786 clicks] :: [->Ulubione]
    Witam,

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia portalu aukcyjnego dla wszystkich kolekcjoner贸w!!

http://www.kolekcjonet.pl

Ponadto
- Nie ma op艂at za rejestracj臋 w serwisie!
- Nie ma op艂at dla kupuj膮cych!
- Nie ma op艂at za wystawianie przedmiot贸w !!
- Nie ma op艂at za zmiany dokonywane w opisie wystawionych aukcji czy ich przed艂u偶aniu!
- Nie ma op艂at za dodawanie zdj臋膰!
- Nie ma op艂at je艣li kwota twojej sprzeda偶y nie przekroczy艂a 100 z艂 w danym miesi膮cu!!
Pozdrawiam
http://www.kolekcjonet.pl  
Kolekcjonet.pl   [1216 clicks] :: [->Ulubione]
    Kolekcjonet.pl [22 clicks] :: [->Ulubione]
Witam,

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia portalu aukcyjnego dla wszystkich kolekcjoner贸w!!

http://www.kolekcjonet.pl

- Nie ma op艂at za rejestracj臋 w serwisie!
- Nie ma op艂at dla kupuj膮cych!
- Nie ma op艂at za wystawianie przedmiot贸w !!
- Nie ma op艂at za zmiany dokonywane w opisie wystawionych aukcji czy ich przed艂u偶aniu!
- Nie ma op艂at za dodawanie zdj臋膰!
- Nie ma op艂at je艣li kwota twojej sprzeda偶y nie przekroczy艂a 100 z艂 w danym miesi膮cu!!
Pozdrawiam
http://www.kolekcjonet.pl (edit)  
Ksi膮偶ki dla obcoj臋zycznych   [1205 clicks] :: [->Ulubione]
    jak wy偶ej - sklep  
Miejscowo艣ci niemiecko polskie   [1332 clicks] :: [->Ulubione]
    J.w. nazwy miejscowo艣ci z niemieckich na polskie  
Militaria - historia - modele - fortyfikacje   [5209 clicks] :: [->Ulubione]
    Znajduj膮 si臋 tu galerie z archiwalnymi fotkami z najwi臋kszych wojen XX wieku, mapy i plany wojskowe jak i ciekawe dokumenty. Galerie z ciekawych wystaw i muze贸w po艣wi臋conych wojskowo艣ci, zamk贸w, warowni czy skansen贸w.
S膮 zdj臋cia sprz臋tu pancernego, lotniczego, artyleryjskiego, marynarki czy strzeleckiego.
Cz臋艣膰 strony po艣wi臋ci艂em mojemu rodzinnemu miastu Pozna艅. Jest dzia艂 z planami miasta z kilku stuleci, stare zdj臋cia, poczt贸wki i plany fortyfikacji.
Jest r贸wnie偶 dzia艂 "Moje kolekcje" w ca艂o艣ci po艣wi臋cony gratom, kt贸re ju偶 uda艂o mi si臋 uzbiera膰. Przedstawi艂em zawarto艣膰 mojej biblioteczki oraz kolekcj臋 modeli tych sklejanych jak i kupnych "gotowc贸w". Przedstawione s膮 kolekcje modeli firm: Dragon Armor, Trumpeter, Cando, Takara, Schulco, DeAgostini, AmerCom, Unimax, Easy Model, Metal Troops, HobbyMaster oraz New Millennium Toys.  
Odznaczenia niemieckie i inne   [4262 clicks] :: [->Ulubione]
    Odznaczenia niemiecki i innych pa艅stw, mundury i inne
bardzo ciekawa strona  
Plomby, 偶etony, guziki, odwa偶niki, wagi   [1437 clicks] :: [->Ulubione]
    Niemiecka strona - j.w. ciekawe informacje i fotografie!  
Prusy Wschodnie w 艣wietle wspomnie艅   [1311 clicks] :: [->Ulubione]
    呕ycie codzienne w Niemczech nazistowskich na przyk艂adzie by艂ych Prus Wschodnich udokumentowane w formie wspomnie艅. Projekt realizowany wed艂ug metody „oral history” (historii opowiadanej) uzupe艂niaj膮cej tradycyjn膮 historiografi臋 przekazami biograficznymi zwyk艂ych ludzi.  
Rosyjskie znaki probiercze srebra   [2957 clicks] :: [->Ulubione]
    Rosyjskie znaki probiercze srebra  
Skr贸ty, wykazy, jezdostki miar, ceny..   [1713 clicks] :: [->Ulubione]
    J.w. stare wykazy cen,p艂ac, jednostekmiar  
Twierdza Krak贸w   [1683 clicks] :: [->Ulubione]
    Twierdza Krak贸w,mapy...  
Ubiory, guziki i inne historyczne   [2898 clicks] :: [->Ulubione]
    j.w. du偶ociekawych informacji i foto  
Wagi i odwa偶niki   [1329 clicks] :: [->Ulubione]
    Wszelkie wagi i odwa偶niki, apteczne, do monet i inne... doby informator!  
Z wizyt膮 u kolekcjonera fi艅skiego   [1188 clicks] :: [->Ulubione]
    Foto z wizyty u kolekcjonera z Finlandii  
Zdj臋cia satelitarne   [1684 clicks] :: [->Ulubione]
    Foto zdj臋膰 satelitarnych Polski.  
Zdj臋cia satelitarne   [1442 clicks] :: [->Ulubione]
    Zdj臋cia satelitarne POlski - serwery Zumi  
Znaki probiercze srebra   [2334 clicks] :: [->Ulubione]
    Znaki probiercze srebra  

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.