| | FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomości | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artykuły | Katalog monet | Moje załączniki

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Semper
Starszy Sierżant .

Starszy Sierżant .

Posty: 125
Skąd: Warszawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Państwo świeckie czy księże?

Urszula Augustyniak
Państwo świeckie czy księże?
Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów

ISBN 978-83-7507-190-0
format B5, s. 688, liczne reprodukcje starodruków i dokumentów z epoki, indeks osobowy

Antologia staropolskich tekstów źródłowych. Zawiera utwory zachowane głównie w sylwach szlacheckich, reprezentujące zapomniany nurt polskiej publicystyki politycznej związany ze zjawiskiem antyklerykalizmu szlacheckiego – występującego w programie ruchu egzekucyjnego w połowie XVI w.; następnie w okresie rokoszu sandomierskiego 1606-1608; i trwającego do XVIII w., gdy na tradycyjny konflikt między szlachtą a klerem nałożyły się wpływy preoświeceniowego racjonalizmu.

Zaproponowany wybór tekstów źródłowych ma na celu nie tyle udowodnienie tezy o sile antyklerykalizmu szlachty, ile zobrazowanie złożonego charakteru jej postaw politycznych, częściowo tylko determinowanych przez czynniki wyznaniowe, oraz rewizję tradycyjnej interpretacji sporów szlachty z klerem jako konfliktu ekonomicznego lub obrony Konfederacji Warszawskiej. Może także dostarczyć czytelnikom materiału do przemyśleń nad aktualną rolą Kościoła katolickiego w przemianach cywilizacyjnych, jak i genezą różnego rodzaju postaw antyklerykalnych. Zamiarem edytorki było przypomnienie, że kultywowana przez elity szlacheckie od XV do XVIII w. koncepcja państwa świeckiego i demokratycznego stanowi integralną część polskiej tradycji politycznej, alternatywną dla unitarnej i polocentrycznej wizji kontrreformatorów spod znaku Piotra Skargi, zasługującą na przywrócenie do współczesnej świadomości historycznej.Urszula Augustyniak jest profesorem tytularnym, historykiem epoki nowożytnej. Pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII w. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku (1992).

Spis treści

I. Wstęp
II. Dzieje konfliktu między szlachtą a duchowieństwem
III. Konfrontacja racji świeckich i duchownych – zarys problematyki
IV. Uwagi końcowe
V. Teksty źródłowe
1. Konsyderacyje niektóre ewangeliki ku poczuciu się pod tym czasem słusznie przywieść mogące [1595‑1596]
2. [Jakub Sienieński], Responsa na obiekcyje panom duchownym przeciwko procesowi
Konfederacyjej [1600‑1601]
3. [Jakub Sienieński], Urazy polskie tak i ruskie [1601]
4. Jakub Sienieński, Obrona teraźniejsza [1601]
5. Jakub Sienieński Aerarium publicum [1601]
6. Jakub Sienieński, Repliki krótkie na obiekcyje contra proces konfederacyjej [1602]
7. [Jakub Sienieński], Sposób pokoju pospolitego między rozróżnionemi w wierze [1602‑1605]
8. Pobożnego ewangelika do braciej tegoż wyznania narodu polskiego i litewskiego przestroga i napomnienie, ręką p[ana] Kochlewskiego pisana [1595‑1599, 1611]
9. Zdanie bezimiennego ewangelika o tolerancji religijnej w Polsce [1613‑1615]
10. Skrypt od kogoś w sendomirskim województwie wydany, jak miała być instrukcyja na sejm od obywatelów tamecznych anno 1615
11. Egzorbitancyje względem osób duchownych [1615‑1618]
12. Dyskurs pewny o niewolej szlachty polskiej, którą cierpią dla duchownych [1616]
13. Racyje, które dla różności nabożeństw chrześcijańskich w Królestwie Polskim pokoju wnętrznego żadnym sposobem wzruszać nie dopuszczają, spisane przez Jego M[ił]ości P[ana] Hieronima Moskorzowskiego [1618‑1625]
14. Mowa Jego M[ił]ości Pana Andrzeja z Moskorzowa Moskorzowskiego nomine dissidentium de religione na sejmiku w Opatowie pro die 31 augusti złożonym, sejm walny warszawski anni 1627 uprzedzającym
15. Uniżona prośba do Króla Jego M[iło]ości Pana naszego Miłościwego i Rzeczypospolitej na sejm walny roku MDCXXVII nomine dissidentium in religione w uciskach ich pisana
16. Considerationes et rationes non solum necessitatem imponentes, sed etiam in foro conscientiae et politico cogentes Ich M[iło]ści P[anów] posłów ziemskich, a osobliwie diversos in religione, aby trybunału przeszłego dekreta, które vim legum sapiunt, także te, które przeciwko prawu i wolnościom szlacheckim są uczynione, zniesione były sejmową konstytucyją anni 1627
17. Solutiones na obiekcyje adversariorum: naprzód na te, które są w dekrecie trybunalskim o zbory lubelskie. Potym i na insze, któremi usiłują pokój i o niem prawa opisane jawne przez króle polskie poprzysiężone in exercenda libera religione dissidentium znieść [1627]
18. Przyczyny, dla których Ich M[iło]ść P.P. dissidentes a religione catholica, lubo między sobą rożni, jedni drugich odstępować nie mają, ale raczej communem causam spólną zgodą i mocą popierać powinni [1627]
19. Zniesienie niektórych subtelności, któremi nam jawnie prawa de pace inter dissidentes wyszpocić usiłują [1627]
20. Racyje tego, iż pax et tranquillitas inter dissidentes de religione ma być nienaruszenie zatrzymana [1627]
21. Dowody wolnego nabożeństwa dissidentium, na każdym miejscu w Koronie i państwach do niej należących [1627]
22. O powadze trybunału [1627]
23. Decreta trybunalskie że mają być zniesione dla wielu a grubych egzorbitancyjej, z których jedne zachodzą krzywdą in genere całej Rzeczypospolitej. Drugie przy całej Rzeczypospolitej etiam in specie dissidentes in religione [1627]
24. Skrupuły de conscientia [1627]
25. Głos anonima ewangelika do Króla Jego M[ił]ości i do stanów Rzeczypospolitej na sejmie anni 1631 zgromadzonych o wydanie mandatu Je[go] Król[ewskiej] M[iło]ści z kancelarii koronnej do miejskiego lubelskiego magistratu przeciw ewangelikom i o podespektowanie ewangelików z nabożeństwa idących, które się było tamże pod Trybunał 1630 stało
26. De compositione inter status [1632]
27. Desideria stanu szlacheckiego od stanu duchownego [1632]
28. Postulata Lutrów i Rusi schizmatyków na konwokacyjej warszawskiej 4 Julii 1632 tempore interregni podane
29. Fundamenta catholicae religionis ex iuribus antiquis Regni Poloniae excepta et digesta, ex occasione primi puncti et articuli dissidentium a religione [1632]
30. Konsyderacyje polityczne do wprawienia w ryzę powinności wszystkich stanów do gubernacji tego Królestwa Polskiego należących w prawie pospolitym opisanych, które z kluby swej za panowania ś[więtej] p[amięci] Na[j]jaśniejszego Zygmunta III Króla Polskiego lat 43 królującego z wielkim uszczerbkiem i niebezpieczeństwem praw, wolności ojczystych szlacheckich wypadły które sub interregno praesenti anni 1632 Rz[eczpos]p[o]lita do której jako znowu iura maiestatis Regni się wróciły, i która zawdy miała moc condendarum et corrigendarum legum et morum omnium <statuum> et ordinum Regni, którym rząd tego Królestwa powierzyła
31. Considerationes de exceptione Ich M[iłoś]ościów Panów duchownych contra securitatem dissidentium in religione po sejmie anno 1632
32. Kopia listu JMci księdza superintendenta ewangelickiego do kaznodziejów ewangelickich na Litwie i Rusi mieszkających pisany sub data 1639
VI. Aparat naukowy
VII. Wykaz opracowań i źródeł cytowanych w edycji
VIII. Summary
IX. Indeks osób występujących w tekście głównym
link z opisem


Ostatnio zmieniony przez Semper dnia Nie 15 Lip, 2018 8:57, w całości zmieniany 1 raz

Pią 01 Mar, 2013 16:24

Powrót do góry
Roy Cois
Oberschütze

Oberschütze
Posty: 31
Skąd: Litzmannstadt
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Semper lub wydawnictwo Semper
nie wiem jak się zwracać,
czy mogę prosić o mailową informację o nowościach ?

Dzięki

Sob 09 Mar, 2013 11:48

Powrót do góry
Jacek z Anglii
Podporucznik

Podporucznik

Posty: 272
Pochwał: 1
Skąd: Anglia
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

I ja jestem zainteresowany. Z tych starych książek można najwięcej rzeczy się dowiedzieć. Gdzieś w jednej z takich czytałem o pogromach religijnych w naszym rzekomo tolerancyjnym kraju.
Chętnie się przyłączę do tej ewentualnej dyskusji (choć nie sądzę aby się tu taka wyłoniła), ale chyba w tym roku nie znajdę na to czasu. Neutral

Pozdrawiam
- Jacek

_________________

Żądam zawieszenia godła państwowego w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski!

A według mnie, taki styl pisma podkreśla cytat Wink

Nie 10 Mar, 2013 0:05

Powrót do góry
Semper
Starszy Sierżant .

Starszy Sierżant .

Posty: 125
Skąd: Warszawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

mailing

Proszę zatem podać swój e-adres albo napisać na adres handlowy@semper.pl

Czw 21 Mar, 2013 17:50

Powrót do góry
Semper
Starszy Sierżant .

Starszy Sierżant .

Posty: 125
Skąd: Warszawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Publiczna dyskusja wokół tej książki

Dyskusja wokół tej książki odbędzie się w poniedziałek 27 maja 2013 o godz. 15:00, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, sala 108 (nowy bydynek). Dyskusję otworzy prof. Dariusz Kołodziejczyk, komentarz wygłosi prof. Janusz Tazbir.

Pon 20 Maj, 2013 16:14

Powrót do góry
Semper
Starszy Sierżant .

Starszy Sierżant .

Posty: 125
Skąd: Warszawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Dyskusja trwa

Jeszcze taka recenzja.

Sob 05 Kwi, 2014 19:25

Powrót do góry
krakus57
Użytkownik zbanowany

Użytkownik zbanowany


Posty: 2560
Pochwał: 16
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

PT Semper

Może uda mi się dotrzeć . Bo i Osoba zacnego mego jednego z ulubionych : PT . Tazbira a i sam temat . Dziękuję za informację .

serdecznie pozdrawiam MJR technokrata

PS. Szalom Amon

_________________
https://www.youtube.com/watch?v=yLWt5kSBOu4

https://www.youtube.com/watch?v=HvZqu0tsFM0

https://www.youtube.com/watch?v=eq-cc_niPjQ&list=FLnSHul9TjNAqd-skCF67rrg&index=85

Nie 06 Kwi, 2014 0:02

Powrót do góry
Semper
Starszy Sierżant .

Starszy Sierżant .

Posty: 125
Skąd: Warszawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

ach

książka idzie pod prąd dominującej dzisiaj historiozofii...

Nie 15 Lip, 2018 9:03

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki w tym forum
Możesz ściągać pliki w tym forumPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.