| | FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomości | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artykuły | Katalog monet | Moje załączniki

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
red25
Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Posty: 3085
Pochwał: 4
Skąd: UE
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Żołnierze Wyklęci - zawsze bohaterowie?

http://www.youtube.com/watch?v=Fc8wfP8iXcM

http://forum.gazeta.pl/forum

/w,52,25870141,25870590,Re_IPN_Bury_dopuscil_sie_ludobojstwa.html
Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia
życia 79 osób - mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30 osób tzw. furmanów
w lesie koło Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946r. do
dnia 2 lutego 1946r. przez członków oddziału NZW dowodzonego przez R. Rajsa
ps „Bury”.

W dniu 30.06.2005r. na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 i 7 kpk, art. 322 § 1 kpk w
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa nr S 28/02/Zi w sprawach
zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w celu wyniszczenia części obywateli
polskich, z powodu ich przynależności do białoruskiej grupy narodowościowej o
wyznaniu prawosławnym, poprzez dokonanie i usiłowanie zabójstw oraz
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jak również dopuszczenie się
poważnego prześladowania osób tej grupy poprzez spalenie należących do nich
budynków mieszkalnych i zabudowań. Postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczy
następujących zdarzeń przestępczych;
1. w dniu 29.01.1946r. we wsi Zaleszany pozbawienia życia przez zastrzelenie
jak i spalenie 16 osób, oraz usiłowanie pozbawienia życia pozostałych
mieszkańców poprzez zamknięcie ich w jednym domu, który został podpalony i
spowodowania uszkodzeń ciała poprzez poparzenie co najmniej dwóch osób i
dokonanego w tym samym dniu we wsi Wólka Wygonowska pozbawienia życia przez
zastrzelenie 2 osób,
2. w dniu 31.01.1946r. w pobliżu miejscowości Puchały Stare pozbawienia życia
przez rozstrzelanie 30 mężczyzn,
3.w dniu 2 lutego 1946r. we wsi Zanie pozbawienia życia przez zastrzelenie, jak
i spalenie 24 osób i spowodowania uszkodzeń ciała wskutek postrzelenia z broni
palnej i poparzenia 8 mieszkańców oraz dokonanego w tym samym dniu we wsi
Szpaki pozbawienia życia przez zastrzelenie lub spalenie 5 osób i spowodowania
uszkodzeń ciała w wyniku postrzelenia z broni palnej 4 osób, z których to 2
osoby zmarły ,jak również sprowadzenia pożaru zabudowań tych wsi i wsi
Końcowizna
Postępowanie to zostało umorzone wobec prawomocnego zakończenia postępowania o
te same czyny przeciwko sprawcy kierowniczemu oraz śmierci bezpośrednich
sprawców i niewykrycia części z nich.
W 1995 r. do działającej wówczas Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Białymstoku wpłynęło pismo Społecznego Komitetu do spraw
Ekshumacji Szczątków Osób Pomordowanych w Puchałach Starych.
Wniosek tego komitetu skutkował podjęciem czynności w sprawie zabójstwa
mężczyzn określanych jako furmani w lesie koło Puchał Starych, którego
dokonanie przypisywane było polskiemu oddziałowi Pogotowia Akcji Specjalnej -
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (PAS NZW) dowodzonemu przez Romualda Rajsa,
pseudonim „Bury”. Podjęte czynności objęły również inne czyny pozostające w
bezpośrednim związku czasowo – przestrzenno – podmiotowym, dokonane przez ten
sam oddział, a mianowicie pozbawienia życia w dniu 29 stycznia 1946 r. części
mieszkańców wsi Zaleszany i Wólka Wygonowska oraz zabójstw w dniu 2 lutego
1946r.mieszkańców wsi Zanie i Szpaki, w których to wsiach spalono znaczną część
domów i budynków gospodarczych, podobnie jak w miejscowości Końcowizna, gdzie
nikt nie został pozbawiony życia .
Podjęte działania przez prokuratora byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku skutkowały wszczęciem w dniu 25
marca 1997 r. śledztwa, które z uwagi na likwidację Okręgowych Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostało zawieszone.
Po rozpoczęciu funkcjonowania białostockiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w dniu 4.04.2002 r. zawieszone postępowanie zostało podjęte
do prowadzenia.
Przy podjęciu śledztwa zostało ono wstępnie zakwalifikowane do kategorii
zbrodni przeciwko ludzkości, których wyjaśnienie należy do prokuratora IPN-u i
które nie ulegają przedawnieniu.
Przed podjęciem niniejszego śledztwa z zawieszenia uznano, że brak jest
ujemnych przesłanek procesowych, uniemożliwiających prowadzenie postępowania.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż śledztwo w tej sprawie dotyczy
zdarzeń jakie miały miejsce w styczniu - lutym 1946 r. na terenie powiatu
Bielsk Podlaski, a nie jest prowadzone przeciwko określonym osobom o takie same
czyny. W takim tylko przypadku nie byłoby możliwe przeprowadzenie śledztwa
przez prokuratora z powodu tzw. powagi rzeczy osądzonej (art. 17 paragraf 1 pkt
7 kpk). Uznawany za głównego sprawcę tych tragicznych wydarzeń Romuald Rajs,
pseudonim „Bury” zastał skazany za nakłanianie członków swojego oddziału do
popełnienia przestępstwa, a więc w rozumieniu prawa karnego przypisano mu czyny
polegające na podżeganiu innych sprawców. Tylko niektórym z jego żołnierzy
ówczesne organy ścigania i „wymiaru sprawiedliwości” przypisały uczestnictwo w
wykonaniu tych czynów. Należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 45. 4.
Ustawy o IPN śmierć sprawcy nie może stanowić przeszkody do realizacji celów
IPN gdyż jednym z głównych zadań postępowania jest, ustalenie obiektywnego
przebiegu wydarzeń oraz ustalenie osób pokrzywdzonych, którymi w tej sprawie
byli i są obywatele polscy.
Przedstawienie ustaleń niniejszego śledztwa należy rozpocząć od podania
ogólnych informacji, w tym związanych z powstaniem NZW.
Podczas II wojny światowej pierwszą organizacją Stronnictwa Narodowego,
utworzoną w październiku 1939r. była Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). Cześć
oddziałów NOW, które nie podporządkowały się Armii Krajowej utworzyło Narodowe
Siły Zbrojne (NSZ). Kierownictwo NSZ uznało, że wrogiem Polski, poza
faszystowskimi Niemcami, jest Związek Radziecki. Dlatego to NSZ prowadziły
walkę przeciwko członkom nowej władzy w Polsce, utworzonej i reprezentującej
interesy Związku Radzieckiego. W listopadzie 1944r. nastąpiło połączenie
oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych i tych oddziałów Narodowej Organizacji
Wojskowej, które wycofały się ze struktur Armii Krajowej. Powstała w ten sposób
organizacja przyjęła nazwę Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.
Obszar województwa białostockiego szczególnie na terenie powiatu Bielsk
Podlaski w znacznej części był zamieszkały przez ludność, wówczas powszechnie
uważaną, jak i często deklarującą w urzędowych dokumentach swoją narodowość
jako białoruską. Nie przedstawiając szczegółowych danych demograficznych należy
zauważyć, iż na terenie niektórych gmin tego powiatu ludność białoruska
stanowiła większość. Należy w tym miejscu stwierdzić, że o przynależności do
narodowości białoruskiej lub polskiej decydowało wówczas przede wszystkim
wyznanie. Osoby wyznania prawosławnego utożsamiano z białoruskim pochodzeniem.
Polskie władze komunistyczne po wyznaczeniu przez rząd radziecki nowej granicy,
której skutkiem było pozostawienie w ZSRR znacznych obszarów II
Rzeczpospolitej, zamieszkałych przez Polaków, podjęły działania (lub też
zostały do tego zmuszone) do przyjęcia polskich repatriantów. Z drugiej strony
polskie i radzieckie władze dążyły do zmuszenia opuszczenia terenów „nowej
Polski” przez ludność uznawaną za białoruską.
Romuald Rajs urodził się w 1913 r. w miejscowości Jabłonka w byłym województwie
lwowskim. Od 1932 r. był związany ze służbą wojskową, kiedy to wstąpił na
ochotnika do szkoły podoficerskiej w Koninie. W kampanii wrześniowej R. Rajs
brał udział jako dowódca specjalnego plutonu zwiadu konnego 19 Dywizji
Piechoty. Na trasie odwrotu w pobliżu Berezy Kartuskiej zetknął się z
oddziałem „partyzantów białoruskich”, którzy nakazali mu złożenie broni W
czasie okupacji niemieckiej R. Rajs od 1940r. należał do konspiracji. Pełnił
różne funkcje w 3 Wileńskiej Brygadzie AK dowodzonej przez „Szczerbca”, z
którym to oddziałem brał udział w walkach z okupantem niemieckim na
Wileńszczyźni


Hm wobec faktów ciężko dyskutować - raczej trudno spokojnie tego słuchać.. I patrzeć komu stawiają pomniki......

_________________
Żeromski, Daszyński, Pużak, Ciołkosz, Gustaw Herling-Grudziński byli socjalistami... ich też nazwiecie lewakami?
http://www.youtube.com/watch?v=6KZKyUQblWU

Sob 01 Gru, 2012 14:46

Powrót do góry
Grot-Dziobecki
Major

Major

Posty: 1915
Pochwał: 3
Skąd: Warszawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Slusznie piszesz - patrzec komu stawiaja pomniki. Wykleci - jak kazda formacja, wojsko, kraj, narod - ma swoich bohaterow i antybohaterow. Wazne, zeby zachowac odpowiednie proporcje, bo znajac media w Polsce, 1% poswieci sie 99% uwagi.

Sro 19 Gru, 2012 12:08

Powrót do góry
red25
Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Posty: 3085
Pochwał: 4
Skąd: UE
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/komu-chcecie-stawiac-pomniki

A tutaj kolejny "bohater" - Franciszek Olszówka "Otto"- volksdojcz, wermachtowiec, milicjant, bandyta - wkrótce będzie miał pomnik w Kępnie


ttp://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/komu-chcecie-stawiac-pomniki

_________________
Żeromski, Daszyński, Pużak, Ciołkosz, Gustaw Herling-Grudziński byli socjalistami... ich też nazwiecie lewakami?
http://www.youtube.com/watch?v=6KZKyUQblWU

Sro 19 Gru, 2012 13:02

Powrót do góry
marek8888
Użytkownik zbanowany

Użytkownik zbanowany
Posty: 4484
Pochwał: 5
Skąd: Sekcja polska NKWD
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Wybaczcie ale czepiacie się - w starożytnym Rzymie pomniki i to z brązu stawiano i za życia i takim co tylko się umieli podlizać przełozonym a wszyscy wiedzili jakimi byli kraturami Smutny Także akurat wybór "bohaterów" potraktowałbym jako pewną formę dewiacji czy budowania tożsamości na siłę - ot coś jak z pomnikami i chwałą niejakiego Baumana w ZSRR - nieciekawego złosliwego człowieczka, którego śmierć oczyściła ze wszystkich grzechów a dzięki budowaniu legendy "męczęństwa" można było grać - jak od wieków to się dzieje - na sympatii mas...
Reasumując konkretny bohater nie ma najmniejszego znaczenia - liczy się tylko propaganda...
Pozdrawiam

_________________
Czy można dostąpić selektywnej mądrości lub przekwalifikować się na prawdziwego człowieka ot tak po prostej lekturze dzieł Jacka Kaczmarskiego? Tak - na IOH można...

Pią 11 Sty, 2013 14:18

Powrót do góry
Skory
Szeregowiec

Szeregowiec
Posty: 6
Skąd: Legnica
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Doradzałbym pewną dawke obiektywizmu w ocenianiu tych ludzi. Dlaczego?

Po 1) niejednokrotnie UB, KBW i im podobni często urządzali prowokacje, które miały na celu odstraszenie ludności cywilnej i tym samym pozbawienie partyzantów poparcia w/w;
Po 2) dokumenty pozostawione w archiwach często były niszczone;
Po 3) UBecy konsekwentnie fałszowali historie - mam tu na myśli rzeczony dziennik Józefa Kurasia ,,Ognia" - ,,Rano pszeszedł huragan" w rzeczywistości napisany przez Władysława Machajka. Często są mu przypisywane morderstwa na tle antysemity, jego obrońcy zaś twierdzą, że likwidowano konfidentów UB bez względu na to jakiej byli narodowości.

Wto 06 Sie, 2013 18:20

Powrót do góry
erkael56
Major

Major
Posty: 1568
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Skory napisał:
Doradzałbym pewną dawke obiektywizmu w ocenianiu tych ludzi. Dlaczego?

Po 1) niejednokrotnie UB, KBW i im podobni często urządzali prowokacje, które miały na celu odstraszenie ludności cywilnej i tym samym pozbawienie partyzantów poparcia w/w;
Po 2) dokumenty pozostawione w archiwach często były niszczone;
Po 3) UBecy konsekwentnie fałszowali historie - mam tu na myśli rzeczony dziennik Józefa Kurasia ,,Ognia" - ,,Rano pszeszedł huragan" w rzeczywistości napisany przez Władysława Machajka. Często są mu przypisywane morderstwa na tle antysemity, jego obrońcy zaś twierdzą, że likwidowano konfidentów UB bez względu na to jakiej byli narodowości.


A teraz to co się robi? Dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Mr. Green Historię piszą zawsze zwycięzcy, teraz będzie gloryfikacja II RP i jej "bohaterów", którzy w jej imieniu mordowali Polaków - a zabili ponad 5500 osób,w tym kobiety i dzieci. Zabili ich po zakończeniu działań wojennych - to zwykły mord, bez uzasadnienia. I nic tego nie usprawiedliwia.

Pią 01 Lip, 2016 17:11

Powrót do góry
Douglas Mac Artur
Porucznik

Porucznik
Posty: 567
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Robienie z jednej strony bohaterów z drugiej zdrajców to głupota, z jednej i z drugiej strony były różni ludzie. Pamiętajmy że niebezpieczne jest mówienie o zbiorowości.

Pią 05 Sie, 2016 0:22

Powrót do góry
edek7655
Szeregowiec

Szeregowiec
Posty: 1
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Oni zawsze bronili polski w porównaniu do innych

Sob 24 Mar, 2018 10:10

Powrót do góry
erkael56
Major

Major
Posty: 1568
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

edek7655 napisał:
Oni zawsze bronili polski w porównaniu do innych


Polski - z dużego P.
Po drugie - jakiejże to Polski bronili? Przedwojennej? Ze wszystkimi jej patologiami i piszczącą biedą, czyli taką jaką mamy teraz?

Sob 24 Mar, 2018 10:44

Powrót do góry
matek
Szeregowiec

Szeregowiec
Posty: 2
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

jak wszędzie byli dobrzy i źli,
wszystko zależy z kim się rozmawia i jakie doświadczenia ludzie mają...

nie możemy też ukrywać ze starsi ludzie po takim czasie często bazują nie na rzeczywistych zdarzeniach a na swoich odczuciach ... na tym co się wydarzyło w okolicy lub na tym co ludzie mówili ...
by dojść prawdy trzeba udowodnić lub palcem pokazać co kto źle zrobił,
tak samo jak w przypadku udziału polaków w holokauście
http://www.femaleescort.info


Ostatnio zmieniony przez matek dnia Sro 16 Maj, 2018 11:31, w całości zmieniany 1 raz

Pon 26 Mar, 2018 15:57

Powrót do góry
red25
Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Posty: 3085
Pochwał: 4
Skąd: UE
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

matek napisał:
jak wszędzie byli dobrzy i źli,
wszystko zależy z kim się rozmawia i jakie doświadczenia ludzie mają...

nie możemy też ukrywać ze starsi ludzie po takim czasie często bazują nie na rzeczywistych zdarzeniach a na swoich odczuciach ... na tym co się wydarzyło w okolicy lub na tym co ludzie mówili ...
by dojść prawdy trzeba udowodnić lub palcem pokazać co kto źle zrobił,
tak samo jak w przypadku udziału polaków w holokauściePoważnie? Jet całkiem spora liczba dokumentów z tamtych lat, sporządzonych przez różne źródła. Są wspomnienia i zeznania, spisane w różnym okresie. Problem jest tylko w ich rzetelnej analizie oraz wykorzystywaniu historii do celów politycznych.

_________________
Żeromski, Daszyński, Pużak, Ciołkosz, Gustaw Herling-Grudziński byli socjalistami... ich też nazwiecie lewakami?
http://www.youtube.com/watch?v=6KZKyUQblWU

Pon 26 Mar, 2018 21:11

Powrót do góry
matek
Szeregowiec

Szeregowiec
Posty: 2
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

nie potrzebuje czytać opowieści innych ludzi,
wystarczyły mi opowieści moich dziadków, którzy bardzo często wspominali tamte czasu, o wykletych też sie nasłuchałam i to raczej złych opowieści...

ale czasy mamy takie że by komuś powiedzieć że jest zły trzeba mu to udowodnić, a nawet jak udowodnisz to za nim będzie stała jeszcze cala chmara ludzi

Czw 29 Mar, 2018 9:57

Powrót do góry
erkael56
Major

Major
Posty: 1568
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

matek napisał:
nie potrzebuje czytać opowieści innych ludzi,
wystarczyły mi opowieści moich dziadków, którzy bardzo często wspominali tamte czasu, o wykletych też sie nasłuchałam i to raczej złych opowieści...

ale czasy mamy takie że by komuś powiedzieć że jest zły trzeba mu to udowodnić, a nawet jak udowodnisz to za nim będzie stała jeszcze cala chmara ludzi


Dokładnie tak właśnie jest. Niestety - teraz złodzieja nie można nazwać złodziejem wbrew bijącym w oczy faktom - bo złodziej się poczuje pokrzywdzonym i będzie ciągał nas po sądach.

Czw 29 Mar, 2018 10:27

Powrót do góry
marlog
Podporucznik

Podporucznik
Posty: 245
Skąd: Warmiak
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Cytat:
(...)teraz złodzieja nie można nazwać złodziejem wbrew bijącym w oczy faktom - bo złodziej się poczuje pokrzywdzonym i będzie ciągał nas po sądach.

Bo tak nas uczą...
Weźmy na przykład Marszałka Piłsudskiego, był mordercą z Bezdan wraz z trzema innymi Premierami RP i nastąpiła legalizacja zła..która trwa do dziś..Bezdany
Zauważyłem, że w wielu miejsca w opisie akcji nie podaje się informacji o ofiarach śmiertelnych, oczywiście zabici zostali jedynie "wredni" Rosjanie...

Tak samo żołnierze wyklęci zabijali wrogów Polski, a dzieci, które też ginęły wyrosłyby na takich wrogów..

_________________
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

J.Tuwim

Sro 11 Kwi, 2018 11:27

Powrót do góry
Speedy
Porucznik

Porucznik
Posty: 574
Pochwał: 7
Skąd: Wawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

marlog napisał:

Zauważyłem, że w wielu miejsca w opisie akcji nie podaje się informacji o ofiarach śmiertelnych, oczywiście zabici zostali jedynie "wredni" Rosjanie...


A wiesz coś więcej o ofiarach? Mógłbyś napisać? Rosyjska wiki podaje że zginął 1 rosyjski żołnierz, a 5 zostało rannych.

_________________
Pozdr.
Speedy

Sro 11 Kwi, 2018 13:40

Powrót do góry
red25
Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Posty: 3085
Pochwał: 4
Skąd: UE
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

[quote="marlog"]
Cytat:


Tak samo żołnierze wyklęci zabijali wrogów Polski, a dzieci, które też ginęły wyrosłyby na takich wrogów..


Czyli mordowanie dzieci jest w porządku? Rację mieli np. hitlerowcy mordujący dzieci?

_________________
Żeromski, Daszyński, Pużak, Ciołkosz, Gustaw Herling-Grudziński byli socjalistami... ich też nazwiecie lewakami?
http://www.youtube.com/watch?v=6KZKyUQblWU

Sro 11 Kwi, 2018 13:54

Powrót do góry
marlog
Podporucznik

Podporucznik
Posty: 245
Skąd: Warmiak
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Cytat:
Czyli mordowanie dzieci jest w porządku? Rację mieli np. hitlerowcy mordujący dzieci?

Może źle została odczytana moja ironia..Przepraszam...
Ja jestem pacyfistą, a już mordowanie cywili to mnie przeraża...każda osoba zamordowana jest o jedną za dużo...
Przedstawiciel IPN tutaj po 3 min twierdzi, że Żydzi to nie jest polska krew..
Cytat:
A wiesz coś więcej o ofiarach? Mógłbyś napisać? Rosyjska wiki podaje że zginął 1 rosyjski żołnierz, a 5 zostało rannych.


Jeżeli zabija się w celach rabunkowych 1 czy więcej osób jest się mordercą...Słusznie zauważyłeś,. że rosyjska Wiki podaje to czego polska nie podaje..
poszukam u siebie jutro może coś znajdę..

pozdrawiam

_________________
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

J.Tuwim

Sro 11 Kwi, 2018 15:09

Powrót do góry
Speedy
Porucznik

Porucznik
Posty: 574
Pochwał: 7
Skąd: Wawa
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Hej
marlog napisał:

Jeżeli zabija się w celach rabunkowych 1 czy więcej osób jest się mordercą...Słusznie zauważyłeś,. że rosyjska Wiki podaje to czego polska nie podaje..


Polska podaje bardziej ogólnie, coś w rodzaju że wśród rosyjskich żołnierzy i ochroniarzy było kilku zabitych i rannych.

Dotknąłeś szerszego problemu - jak traktować takie sytuacje? Gdy jakiś naród, grupa społeczna, religijna, pozbawiony możliwości walki o swoje prawa metodami politycznymi sięga po metody walki zbrojnej? Co z takim fantem począć? Bo jednak Piłsudski rabujący pociąg z pieniędzmi na potrzeby narodowo-wyzwoleńczej konspiracji to chyba co innego niż Ronnie Biggs rabujący pociąg z pieniędzmi i uciekający z kasą do Brazylii.

_________________
Pozdr.
Speedy

Sro 11 Kwi, 2018 22:31

Powrót do góry
marlog
Podporucznik

Podporucznik
Posty: 245
Skąd: Warmiak
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Cytat:
Dotknąłeś szerszego problemu - jak traktować takie sytuacje? Gdy jakiś naród, grupa społeczna, religijna, pozbawiony możliwości walki o swoje prawa metodami politycznymi sięga po metody walki zbrojnej? Co z takim fantem począć? Bo jednak Piłsudski rabujący pociąg z pieniędzmi na potrzeby narodowo-wyzwoleńczej konspiracji to chyba co innego niż Ronnie Biggs rabujący pociąg z pieniędzmi i uciekający z kasą do Brazylii.


Każdy kradnąc chce udawać Janosika...
Ja uważam, że nic nie usprawiedliwia mordowania...
Nie wiem na jakie potrzeby kradł pieniądze Piłsudski, zakłamują nam historie , sam zauważyłeś, że Wikipedia po polsku nie podaje o ofiarach...
Piłsudski kradł na potrzeby partii komunistycznej , nie wiem czy można wszystko na jakiś zryw narodowy "podpiąć" , bo przecież jest jak na lekcji polskiego, gdy pani mówiła co autor miał na myśli pisząc to lub tamto...

Ale Piłsudski pisał w roku 1916:
Cytat:
Na wstępie zaznaczam od razu, że politycznym celem wojny, który sobie
stawiałem od początku wojny, było i jest dotąd zlanie Galicji i Królestwa Polskiego w
składzie Monarchii Austro-Węgierskiej.
Nie sądziłem i nie sądzę, by można było w tej
wojnie uzyskać lepsze warunki życia dla Polski niż ten, który powyżej określiłem.

całość jest tutaj
Gdybym popierał zrywy narodowościowe polegające na mordowaniu, musiał bym zrozumieć postępowanie UPA czy obecnych terrorystów, a tak jest mi łatwiej nie popierając tych lub podobnych ruchów..

_________________
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

J.Tuwim

Czw 12 Kwi, 2018 1:17

Powrót do góry
red25
Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Posty: 3085
Pochwał: 4
Skąd: UE
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

[quote="marlog"]
Cytat:
.
Piłsudski kradł na potrzeby partii komunistycznej , nie wiem czy można wszystko na jakiś zryw narodowy "podpiąć" , bo przecież jest jak na lekcji polskiego, gdy pani mówiła co autor miał na myśli pisząc to lub tamto...
.A to już jakaś mega ciekawostka historyczna. Az strach zapytać o źródło tej informacji Uśmiech

_________________
Żeromski, Daszyński, Pużak, Ciołkosz, Gustaw Herling-Grudziński byli socjalistami... ich też nazwiecie lewakami?
http://www.youtube.com/watch?v=6KZKyUQblWU

Czw 12 Kwi, 2018 8:52

Powrót do góry
marlog
Podporucznik

Podporucznik
Posty: 245
Skąd: Warmiak
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

red25 napisał:


A to już jakaś mega ciekawostka historyczna. Az strach zapytać o źródło tej informacji Uśmiech


Chyba nie jest tajemnicą, że Piłsudski był uczestnikiem Międzynarodówki w Londynie..
Nie wiem, być może razi wyraz komunista ( może socjalista mniej boli), ale ja na prawdę nie widzę różnicy w obu tych wyrazach...
Cytat:
Międzynarodówka, organizacja międzynarodowa skupiająca partie polityczne o podobnej orientacji ideologicznej. Pierwsze międzynarodówki były tworzone w XIX wieku przez organizacje socjalistyczne.


Więc nie wiem na co potrzebne jest źródło??...
Przecież to podaje każde źródło :

Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Bolesław Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski. Stoją: Bolesław Miklaszewski, Witold Jodko-Narkiewicz

Znani uczestnicy tej organizacji....

August Bebel
Karl Kautsky
Hugo Haase
Róża Luksemburg
Clara Zetkin
Wilhelm Liebknecht
Karl Liebknecht

Francja:

Jean Jaurès
Jules Guesde
Édouard Vaillant
Gustave Hervé
Alexandre Millerand (ur. 10 lutego 1859 w Paryżu, zm. 7 kwietnia 1943 w Wersalu) – socjalistyczny polityk francuski, premier i prezydent Francji.

Rosja:

Włodzimierz Lenin
Gieorgij Plechanow
Julij Martow
Paweł Akselrod
Lew Trocki
Cytat:
Proletariusze nie mają w niej [tj. w rewolucji] nic do stracenia prócz swych kajdan. Do zdobycia mają cały świat. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!


Jak by ich nie nazywać trzeba przyznać, że byli kuźnią włodarzy Europy...

Cytat:
A wiesz coś więcej o ofiarach? Mógłbyś napisać?

Sprawdziłem notatki, wszystkie źródła odwołują się do "Akcja bojowa pod Bezdanami 26 IX 1908" Władysław Pobóg - Malinowski..Tam znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania..

_________________
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

J.Tuwim

Czw 12 Kwi, 2018 15:45

Powrót do góry
red25
Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Posty: 3085
Pochwał: 4
Skąd: UE
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

W szoku W szoku W szoku W szoku

Drogi "kolego" nie wiem czy to z twojej strony kpina, prowokacja czy dowód na podstawowe braki wiedzy.
To wręcz szokujące.
Piłsudski był członkiem (przez lata liderem) Polskiej Partii Socjalistycznej, która należała do Międzynarodówki Socjalistycznej. Socjalizm to nie komunizm. Zarówno nasza PPS jak tez inne partie z Międzynarodówki Socjalistycznej ostro zwalczały i przeciwstawiały się komunizmowi.
Poczytaj coś zanim zaczniesz się wypowiadać bo to już twój kolejny "błysk inteligencji" na tym Forum

_________________
Żeromski, Daszyński, Pużak, Ciołkosz, Gustaw Herling-Grudziński byli socjalistami... ich też nazwiecie lewakami?
http://www.youtube.com/watch?v=6KZKyUQblWU

Czw 12 Kwi, 2018 15:57

Powrót do góry
marlog
Podporucznik

Podporucznik
Posty: 245
Skąd: Warmiak
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

red25 napisał:
(...)Socjalizm to nie komunizm.(...)

Jeżeli Marx, Engels , Lenin - to nie komunizm ?
To wobec tego jest to pojęcie utopijne i nigdy nie istniało...I należy przyznać Tobie rację...
Ale jeżeli traktujemy ich jako komunistów to wtedy wszyscy co mieli podobne lub zbliżone poglądy można uważać za komunistów..
Ale to jest moje zdanie i nie trzeba się z nim zgadzać...
Może by ułatwić tok rozumowania warto by napisać kto rządził w Polsce - socjaliści od 1918 roku? , a od roku 1945 też socjaliści? A teraz???

Nie uważam, by bycie komunistą czy jak kto woli socjalistą było czymś złym...

_________________
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

J.Tuwim

Czw 12 Kwi, 2018 16:38

Powrót do góry
red25
Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Posty: 3085
Pochwał: 4
Skąd: UE
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

marlog napisał:
red25 napisał:
(...)Socjalizm to nie komunizm.(...)

Jeżeli Marx, Engels , Lenin - to nie komunizm ?
To wobec tego jest to pojęcie utopijne i nigdy nie istniało...I należy przyznać Tobie rację...
Ale jeżeli traktujemy ich jako komunistów to wtedy wszyscy co mieli podobne lub zbliżone poglądy można uważać za komunistów..
Ale to jest moje zdanie i nie trzeba się z nim zgadzać...
Może by ułatwić tok rozumowania warto by napisać kto rządził w Polsce - socjaliści od 1918 roku? , a od roku 1945 też socjaliści? A teraz???Ciężko jest dyskutować z osobą która nie posiada elementarnej wiedzy w danym temacie lub ignoruje fakty. To co wypisujesz to brednie Jeżeli dla ciebie Polska odzyskała niepodległość w 1918r m.in dzięki komunistom i to komuniści w niej od tamtego czasu rządzili to mogę tylko polecić zmianę kuracji, chociaż wątpię czy coś pomoże. Piłsudski, Pużak, Daszyński, Moraczewski, Arciszewski i inni socjaliści to dla ciebie są komuniści i niczym się nie różnią od Bieruta, Gomułki i spółki? Chyba umrę ze śmiechu

_________________
Żeromski, Daszyński, Pużak, Ciołkosz, Gustaw Herling-Grudziński byli socjalistami... ich też nazwiecie lewakami?
http://www.youtube.com/watch?v=6KZKyUQblWU

Czw 12 Kwi, 2018 16:44

Powrót do góry
marlog
Podporucznik

Podporucznik
Posty: 245
Skąd: Warmiak
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

red25 napisał:

Ciężko jest dyskutować z osobą która nie posiada elementarnej wiedzy w danym temacie lub ignoruje fakty. To co wypisujesz to brednie Jeżeli dla ciebie Polska odzyskała niepodległość w 1918r m.in dzięki komunistom i to komuniści w niej od tamtego czasu rządzili to mogę tylko polecić zmianę kuracji, chociaż wątpię czy coś pomoże. Piłsudski, Pużak, Daszyński, Moraczewski, Arciszewski i inni socjaliści to dla ciebie są komuniści i niczym się nie różnią od Bieruta, Gomułki i spółki? Chyba umrę ze śmiechu


Ty sugerujesz co innego niż ja powiedziałem..
Pytanie było proste czy Marx, Engels , Lenin , R. Luxemburg, K. Liebknecht - to według Ciebie komuniści czy socjaliści..
Odpowiedz jednym słowem, by uniknąć wielu słów by powiedzieć coś innego niż ja...Lub ich podziel w/g Twojego kryterium...

red25 napisał:

To co wypisujesz to brednie Jeżeli dla ciebie Polska odzyskała niepodległość w 1918r m.in dzięki komunistom i to komuniści w niej od tamtego czasu rządzili (...)

Tak dla porządku to mógłbyś zapodać gdzie to napisałem???

_________________
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

J.Tuwim

Czw 12 Kwi, 2018 22:03

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Idź do strony 1, 2, 3  Następny Strona 1 z 3

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki w tym forum
Możesz ściągać pliki w tym forumPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.