| | FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Rangi | Rejestracja | Profil | Wiadomości | Zaloguj
Linki | Ekipa | Regulamin | Galeria | Artykuły | Katalog monet | Moje załączniki

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
erkael56
Major

Major




Posty: 1568
Odpowiedz do tematu Odpowiedz z cytatem

Brytyjska policja drogowa vs. UFO

Jest to policyjny raport sporządzony przez detektywa Gary’ego Heseltine’a (numer służbowy: BTP-1877) na temat incydentów pomię-dzy Brytyjską Policją Drogową - BTP a Nieznanymi Obiektami Latający-mi. Od ponad 50 lat, a nawet więcej, ludzie wszystkich stanów społecz-nych meldowali o obserwacjach i spotkaniach z UFO, a pomiędzy nimi byli także policjanci.
Ten raport ukazuje prawdziwość tych relacji. Wnioski wyciągnięte na jego końcu rozwieją wiele mitów narosłych wokół obserwacji dokona-nych przez urzędników policyjnych. Poniższy raport pt. „Police Officers Observe UFOs” opublikowano na łamach „UFO Magazine” nr IX,2002. Poszerzona wersja tego materiału znajduje się na stronie internetowej Autora: www.prufos.co.uk.


--------------------------------

Bez żadnej wątpliwości, funkcjonariusze policji, podobnie jak piloci, są wprawnymi obserwatorami i plasują się w najbardziej wiarygodnej kategorii świadków. Jest czymś oczywistym, że będąc w służbie 24 godzi-ny na dobę, policjant prędzej czy później zetknie się z dziwnymi fenome-nami powietrznymi, których natury nie byli w stanie wyjaśnić.
Interesuję się tym zagadnieniem już od 25 lat. Zaczęło się to wszystko w 1975 roku, kiedy to jako 15-letni chłopak wraz z koleżanką obserwowaliśmy długie, białe UFO – którego pojawienie się spowodowało wiele wyłączeń prądu, kiedy przelatywał nad spokojnym, sielskim krajobrazem Ashby, Scunthorpe w Lincolnshire.
Jakiś rok temu, poczułem palącą potrzebę stworzenia agencji, która zbierałaby wiadomości o przeszłych i aktualnych obserwacjach UFO wśród policjantów i zarejestrowałaby je. W rezultacie czego, powołałem do życia organizację o nazwie Police Reporting of UFO Sightings (PRUFOS), której baza danych powstała w styczniu 2002 roku. Zasadniczym celem jej powstania jest zarejestrowanie i przebadanie obserwacji NOL-i dokonanych przez brytyjskich policjantów.
Mimo tego, że kilku policjantów w przeszłości opublikowało swe doświadczenia z UFO, żywiłem podejrzenie, że jest to czubek góry lodo-wej i wielu z nich nie przyznało się do tego z obawy złamania sobie karie-ry zawodowej i zepsucia dobrej opinii i reputacji w środowisku. Dlatego postał PRUFOS.
Aby policjanci - świadkowie ufozjawiska – nie obawiali się o swe dobra osobiste, zaproponowałem im całkowite utajnienie wszystkich szczegółów, które mogłyby zdradzić ich tożsamość, dokładnie tak, jak służby specjalne chronią dane personalne swych tajnych współpracowni-ków i informatorów.
Po rozpoczęciu działalności, zgłosiło się do mnie kilkunastu poli-cjantów z nowymi, jeszcze nikomu nieznanymi przypadkami obserwacji NOL-i. Otrzymałem w ten sposób relacje o tych wydarzeniach, w które zamieszanych było ponad 100 funkcjonariuszy, w latach 1955 – 2002. Nie dotyczyło to pojedynczych świadków – zawsze policjantów było kilku, i to rozmieszczonych w różnych miejscowościach!
Co się tyczy typów obserwacji, to mam je wszystkie – od prostych NL aż do CE3 – od zaobserwowania EBE aż do kontaktu z nimi.
Rozmawiając z tymi policjantami nie miałem jakichkolwiek wątpli-wości, że oni mówili prawdę. No bo po co fabrykowaliby te historie? Nic, bo funkcjonariusze policji, którzy otwarcie mówiliby o swoich perype-tiach z UFO i Ufitami naraziliby się na wyśmianie przez swych kolegów (coś o tym wiem!), i – co najsmutniejsze – ryzykowaliby swoją dalszą ka-rierę zawodową.
Tak zatem, kiedy policjant opowiada mi, jak znajdował się w radio-wozie o północy i wraz z kolegą widział srebrzysty dysk, wiszący w całko-witej ciszy, jakieś 15 m nad gruntem – to dlaczego nie powinienem im uwierzyć?
Z tego samego powodu nie mam wątpliwości, że większość z rapor-tów sporządzonych przez policjantów – wierzących, że widzieli coś na-prawdę niezwykłego – jest autentyczna i da się jakoś wytłumaczyć. Aliści mam także znaczną ilość przypadków, w których wszelka logika bierze w łeb i nie da się w ogóle wyjaśnić. Lista ujawnionych przeze mnie policyj-nych obserwacji UFO stanowi najciekawszy materiał, jaki kiedykolwiek opublikowano.

Incydenty na tej liście są ustawione w porządku chronologicznym, a oto i ona:
1. 1955 – wybrzeże Sussex. Mundurowy policjant na służ-bie – posterunkowy John L. Clarke zaobserwował ja-skrawe światło lecące na dużej wysokości nad wybrzeżem hrabstwa Sussex w późny, letni wieczór. Porównywał jego średnicę do średnicy Księżyca w pełni. Dostrzegł go, kiedy UFO nadlatywał od wschodu na nisko nad horyzontem i w ciągu 10 minut znalazł się w zenicie, po czym w ciągu na-stępnych 10 minut znikł mu z oczu. Nie słychać było żadnego dźwięku od tego obiektu. Policjant opisał UFO jako przedmiot okrągły z przodu i ścięty z tyłu.
2. 1963 – Charlton, Shaftesbury w Wiltshire. W lipcu tego roku, mundurowy funkcjonariusz policji post. An-thony Penny zameldował obserwację przelotu pomarań-czowego UFO, który znikł nad polem ziemniaków, na któ-rym w kilka dni później znaleziono wybity kolisty krater o średnicy około 2,30 m. Krater pojawił się nie wiedzieć skąd, a w jego środku znajdował się dół głęboki na 1 m i o średnicy 13 cm. Promieniście w stosunku do środka kra-teru odbiegały odeń 4 szczeliny o długości 1,2 m i 30 cm szerokości. Nie wiadomo, z jakiej przyczyny ten krater i szczeliny się tam znalazły. Krater został zbadany przez Bomb Disposal Unit - ale nie znaleziono zadowalającego rozwiązania tej zagadki. Incydent ten został poruszony w czasie obrad parlamentu przez deputowanego z ramienia Partii Konserwatywnej mjr Patricka Walla w czasie po-siedzenia Izby Gmin w dniu 29 lipca.
3. 1965 – Warminster. 30 listopada, o godzinie 15:00, post. Eric Pinnock patrolował pieszo dzielnicę Bis-hopstrow, kiedy zaobserwował wielki, kulisty UFO w kolo-rze srebrzystym, który przeleciał po niebie i znikł nad Sut-ton Common. Mówi świadek: To była ogromna plama światła. Zajaśniała na horyzoncie, jak ogromna raca! Obiekt leciał powoli nad okolica i znikł, jak pociągnięty do góry. W połowie lat 60. Warminster stało się Mekką dla obserwatorów UFO i dokonano setek obserwacji NOL-i na tym terenie.
4. 1965 – Chineham, Basingstoke. 16 grudnia, o godzinie 19:45, post. J. Harwood pełnił służbę i rozmawiał z pa-nem Basilem Gibbonsem (lat 67) na zewnątrz jego do-mu, kiedy naraz obydwaj zaobserwowali „UFO w kształcie kijanki”. Wyglądało ono jak wielka zielona kopuła z czer-wonym, płomienistym ogonem, 2-3-krotnie dłuższym od niej. Chociaż widzieli oni ten obiekt bardzo krótko, jak le-ciał z południa na północ z ogromną prędkością, to ocenili jego długość na jakieś 2 m. Post. Harwood mówi: jego ko-lor przyciągnął moją uwagę – był zielony. Mogło to być spowodowane przez niskie chmury. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Pan Gibbons porównał ten obiekt do kapsuły statku kosmicznego Gemini.
5. 1966 – Wilmslow, Cheshire. Któregoś marcowego dnia, o godzinie 04:10, post. Colin Perks patrolował pieszo ulicę Alderley Road, kiedy ujrzał UFO poruszające się po niebie na wysokości około 10 m nad ziemią i w odległości około 90 m od niego. Opisywał NOL-a później jako obiekt o średnicy około 10 m, i w kształcie autobusu „piętrusa”. Mówi on: To było o brzasku, a obiekt wydzielał zielonkawe światło. Jego długość oceniłem na 10 metrów i zbudowany z trzech segmentów. Obiekt wydał silny gwizd, który sparaliżował mnie. Ciągle nie mogę w to uwierzyć, co mnie spotkało. Policjant obserwował UFO przez 5 minut, potem obiekt znikł. Jego meldunek w tej sprawie został przekazany Ministerstwu Obrony, które wysłało swego oficera by się z nim spotkał i porozmawiał o tym incydencie.
6. 1966 – St. Helens, Lancashire. W maju tego roku, post. Donald Cameron w czasie zwolnienia lekarskiego zauważył przez okno przelatującą formację 6 UFO nad jego domem przy Chilton Road. Obserwował je wraz z żoną. Obiekty leciały w odległości około 1,6 km od ich domu, w kierunku południowo-wschodnim. Mówi on: Widzieliśmy je ostro i wyraźnie, mimo pochmurnego dnia. One były białe i świecące. Jeden z nich był większy od pozostałych i miał kopułkę na wierzchniej części kadłuba. Reszta była owalna.
7. 1967 – droga A3072 pomiędzy Holsworthy a Oakhampton, Devonshire. Pewnego październikowego dnia, o godzinie 04:00, dwóch mundurowych policjantów: post. Clifford Waycott i post. Roger Willer jadąc drogą A3072 zauważyli pulsujący światłem „latający krzyż”. Policjanci zauważyli go, jak leciał na niskim pułapie niemal nad wierzchołkami drzew, które porastały okolicę. Zaintrygowani zaczęli gonić UFO. Niestety, mimo wysiłków nie udało im się zbliżyć do niego na odległość mniejszą niż 360 m, bo NOL od razu ostro przyspieszał, kiedy dystans przekraczał tą granicę. W pewnej chwili UFO zwolnił do 80 km/h, a następnie zawisł nieruchomo w powietrzu. Policjanci jechali za nim z prędkością ponad 140 km/h – ale obawiając się możliwości wypadku drogowego w końcu spasowali. Zatrzymali się przy pewnej farmie i obudzili gospodarza, by ten potwierdził ich obserwację, co się stało. Zanim jednak NOL znikł im z oczu, wszyscy trzej zauważyli drugie UFO, też w kształcie krzyża, bardzo jasnego i nie powodującego hałasu. Podobnie jak pierwszy, drugi UFO poruszał się z ogromną prędkością zdumiewając policjantów. (...) Dochodzenie przeprowadzone przez pobliską bazę lotniczą RAF w Chivenor skończyło się na niczym, za to w ciągu następnych 48 godzin zgłosiło się wielu cywilnych świadków, którzy potwierdzili tą obserwację. Poza tym in-teresującą rzeczą jest to, że „płomienisty krzyż” był widzia-ny nad Glossop, Derbyshire, przez 6 policjantów na służ-bie.
8. 1967 – Bacup, Lancashire. W październiku tego roku, o godzinie 05:30, post. Brian Earnshaw usłyszał trzesz-czący głos dobiegający z jego stacjonarnego radiotelefonu. Wyszedł na zewnątrz, by zobaczyć, co spowodowało te za-kłócenia i ku swemu zdumieniu ujrzał CUFO unoszący się na wysokości ponad 80 m nad ziemią. Jego długość ocenił na jakieś 17 m, CNOL miał okienka po bokach i żadnych widocznych urządzeń napędowych. Wydawało mu się, że był on metalowy i wydzielał jasne światło. Od strony CNOL-a dobiegał niski pomruk. Dwaj inni policjanci: post. Colin Donahoe i post. Malcolm Reader widzieli także ten sam obiekt, ale z innego miejsca i obserwowali go przez kilka minut. Potem CUFO wzniósł się pionowo w niebo i znikł. W wydanym oświadczeniu Policja Lancashire stwierdziła, co następuje: Mieliśmy już wcześniejsze raporty i doniesienia o UFO, ale nigdy takie, jak to. Jak na razie nie ma jakiegokolwiek logicznego i racjonalnego wyjaśnienia, co to było, ale to coś było realnym obiektem.
9. 1967 – Lacing, West Sussex. W październikowym dniu, około godziny 05:20, post. Michael Sands i dwóch jego kolegów będących na służbie ujrzało wiszącego na niebie nad Lacing, srebrzystego NOL-a. według świadków: Wyglądał on jak srebrzysty punkt świetlny, który poruszał się szybko na niebie.
10. 1967 – Portsmouth. Pewnego październikowego wieczoru, w czasie wolnym post. John Whitcombe wraz ze swą żoną i rodziną jadąc przez miasto zaobserwował UFO. Przypominało mu ono piłkę do rugby, albo bardzo gruby talerz, tak jaskrawy, że musiał przesłonić swoje oczy.
11. 1971 – Aldridge, Stafforshire. Pewnego sierpniowego wieczoru, post. Leslie Leek i trzech innych policjantów zaobserwowali dyskoidalnego NOL-a nad miastem. Świa-dek sfotografował to UFO.
12. 1977 – Bodmorgen, Anglesey. 21 października, o go-dzinie 00:50, post. John Owen wraz z żoną zaobserwo-wali kopulastego UFO ze swego domu. NOL miał okienka, a jego barwa przypominała barwę zachodzącego słońca. Po zakończeniu tej obserwacji, która trwała 7 minut, Owen skontaktował się z bazą RAF w Valley, gdzie dowiedział się, ze nie było żadnych nocnych lotów. O incydencie złożył ra-port do swoich przełożonych w Colwyn Bay.
13. 1977 – Windermere, Cumbria. 28 sierpnia, w godzi-nach 00:10 – 00:30, post. Ian Mackenzie zaobserwował 2 bardzo jasne światła w okolicach Langdale Pike jak zbliżały się do niego i stawały się coraz jaśniejsze. Sądził on, że są to światła normalnego samolotu. Tymczasem sierżant John McMullen i trzech innych policjantów także widziało tego NOL-a patrolując pieszo Keswick. O godzinie 00:20, sierż. James Trohear i post. John Fishwick także meldowali dostrzeżenie tego NOL-a nad Fallbarrow Park Caravan na brzegu jeziora Windermere. O godzinie 00:22, post. Alexander Inglis wraz z trzema kolegami wracał do domu drogą A591 z Keswick do Bothel. Jadąc zauważyli oni bardzo silne światła nad drogą, które omal ich nie oślepiły i nie spowodowały wypadku. świadkowie słyszeli dziwny, burczący hałas, kiedy UFO się do nich zbliżył. O godzinie 00:25 post. Joseph Maw i jego kolega zauważyli obiekt sunący nisko nad polami w kierunku na Buttermere. W tym samym czasie, post. David Wold odbywajacy pieszy patrol po drodze A592 widział także tego NOL-a. O godzinie 00:30, wielu cywilnych świadków widziało ten obiekt, a dwóch dalszych funkcjonariuszy: sierż. Geoffrey Merckel i post. Ronald Jones, widziało to samo UFO ze swego miejsca na drodze A593 przy Skelwith Bridge. Wszyscy ci świadkowie opisywali NOL-a jako „la-tawiec” czy „lśniący brylant”. W ten incydent było zamie-szanych 17 policjantów, którzy zgodzili się podać swe per-sonalia i kilku innych, którzy chcieli pozostać anonimowi.
14. 1978 – Cononley, Skipton, North Yorkshire. W styczniową noc, o około godziny 02:30, sierż. Anthony (Tony) Dodd i post. Alan Dale jechali radiowozem, kiedy zaobserwowali pojawienie się klasycznego UFO z okienkami i kopułką na górnej części kadłuba, w okolicach Cononley – patrz rysunek. NOL poruszał się na wysokości około 30 m nad polami i w całkowitej ciszy. Wydawało się, że UFO nadleciał nad szczyt wzgórza i tam wylądował, ale nie znaleziono żadnych śladów. Później znalazł się jeszcze jeden świadek – też policjant, który widział tego UFO z in-nego miejsca. Dokonano sprawdzenia w stacji radioloka-cyjnej postu lotniczego w Manchester, ale bezowocnie. Nikt nie był w stanie zidentyfikować ten niezwykły pojazd.
15. 1979 – droga A65 ze Skipton do Gargrave Road, North Yorkshire. Tenże sam sierż. Anthony Dodd wraz z NN oficerem policji jechali na spotkanie z innym ra-diowozem w celu przekazania wewnętrznej poczty, w styczniową noc 1979 roku. Około godziny 02:30, przebija-jąc się przez wysokie śniegi, zauważyli nieopodal wzgórza stacjonarny świetlisty obiekt na niebie. Początkowo sądzili, że to światła jakiejś farmy, ale szybko zorientowali się, ze światło dobiega z bezludnego miejsca, obok którego prze-jeżdżali niezliczoną ilość razy. Kiedy podjechali bliżej, to zobaczyli, że światło wydobywa się z NOL-a, który powoli przemieszcza się nad polami. Był to klasyczny UFO z ko-pułką, który wydzielał z siebie białe światło z czegoś w kształcie okna w kadłubie. Jest to jedna z najbardziej cie-kawych obserwacji poczynionych przez sierż. Dodda, który po przejściu na emeryturę po 25 latach służby został szefem Quest International – międzynarodowej grupy ufologicznej.
16. 1980 – Todmorden, West Yorkshire. 29 listopada, w godzinach 05:10 – 05:50, post. Alan Godfrey zauważył UFO przelatujące nad stadkiem krów. Natychmiast zawró-cił radiowóz i pojechał zobaczyć, co się dzieje. Od tej pory niczego nie pamięta, co się z nim działo przez te 40 minut – typowy missing time. Jedno jest pewne – post. Godfrey przeżył klasyczne CE4 (CE-III-G), którego przebieg opo-wiedział dopiero pod hipnozą regresywną. Policjant wy-szedł z auta, by przyjrzeć się lepiej obiektowi. Oświetliło go silne białe światło. Chciał się przed nim schronić do radio-wozu, ale naraz poczuł, że leży na stole w dziwnym po-mieszczeniu z dużą ilością żarówek wyświetlających różne figury. Chudy „humanoid” pokazał mu się i przekazał mu telepatycznie jakiś przekaz. Po chwili ocknął się w samo-chodzie jadącym po drodze. Do dnia dzisiejszego post. Godfrey nie pamięta tego, co doświadczył w czasie wzięcia. Jednakże jego opowiadanie o zaobserwowaniu NOL-a nie-oczekiwanie potwierdzili dwaj inni policjanci z Halifax w West Yorkshire, którzy widzieli NOL-a lecącego w kierunku Todmorden: post. Howard Turnpenny i post. John Porter. Ponadto znaleźli się świadkowie wśród mieszkańców okolicy, którzy widzieli NOL-a w tym samym czasie, kiedy post. Godfrey miał CE4.
17. 1982 – Saxon Street w Milton Keynes. 25 marca o godzinie 04:35, sierż Ian Victor i post. Anthony Un-derwood jechali radiowozem, kiedy zaobserwowali żółte-go NOL-a w kształcie tabletki do ssania na niebie. Zatrzy-mali samochód i zaczęli go obserwować, jak przelatywał przed nimi. Obaj funkcjonariusze twierdzili, ze widzieli do-skonale niebieskie i czerwone światła migocące na po-wierzchni UFO. Incydent ten stał się przedmiotem docho-dzenia prowadzonego przez Ministerstwo Obrony, któremu przekazano meldunek o tej obserwacji. Superintendent John Barton z posterunku policji w Milton Keynes wystawił taką opinię swym podkomendnym: Są to dwaj bardzo doświadczeni funkcjonariusze i nie mam podstaw, by wątpić w ich prawdomówność.
18. 1983 – droga pomiędzy Bolton Abbey i Addlin-gham koło Skipton, North Yorkshire. 7 listopada, o godzinie 19:55, sierż. Anthony Dodd wraz z żoną Pau-line jadąc do domu zaobserwowali wielki dyskokształtny UFO, który nadlatywał nad ich samochód z prawej strony. Sierż. Dodd ocenił jego wielkość jako 4-krotnie większą od jego samochodu. Leciał on na niskim pułapie i szybko znikł za drzewami po przeleceniu drogi. Po chwili ten sam NOL ponownie wyskoczył zza drzew i podleciał w stronę samo-chodu sierż. Dodda, który gwałtownie zahamował i zdążył wystawić poprzez szyberdach samochodu ręce z aparatem fotograficznym, którym wykonał serię zdjęć – jedno z nich prezentuję Czytelnikom. Zdjęcia te potem analizowali spe-cjaliści z Ground Saucer Watch w Arizonie, którzy stwier-dzili, że sierż. Dodd wykonał autentyczne zdjęcia NOL-a, a które to zdjęcia wytrzymują przyjęte przez nich kryteria autentyczności. Oni sądzą, że to UFO miało 10 m średnicy i miał prawie kulisty kształt.
19. 1984 – Stanmore, Middlesex, okolice bazy lotniczej RAF w Bentley Prior. W kwietniu tego roku, post. Richard Milthorp był jednym z 8 funkcjonariuszy policji, którzy obserwowali klasyczne UFO z kopułką w świetlistej kuli, które unosiło się nad okolicą przez dwie godziny! Wraz z nimi, post. Milthorp napisał raport o tym wydarzeniu do Ministerstwa Obrony i Civil Aviation Authority. Superintendent z posterunku policji w Harrow powiedział w wywiadzie, że raport ten był napisany przez normalnych i zdrowych psychicznie ludzi.
20. 1988 – obszar Rosehill koło Willenhall, West Mi-dlands. 16 lutego, o godzinie 21:17, sierż. Stuart Griffiths i post. Michael Powell zaobserwowali ogromne UFO na niebie. Sierż. Griffith oświadczył potem, że: NOL był oświetlony przez czerwone i zielone światełka, które błyskały na całym jego obwodzie. Dodał on, że UFO leciał bezdźwięcznie i nie widział czegoś takiego nigdy przedtem. Późniejsze dochodzenie wykazało, ze dwóch innych policjantów: inspektor Roger Clarke i sierż. Steve Goodwin widzieli ten sam obiekt lecący do Walsall, o godzinie 21:00. Policja z Willenhall zapewniła, że raport o incydencie został wysłany do Ministerstwa Obrony.
21. 1995 – Westcliff, Essex. Nocą, dnia 4 sierpnia, pięciu mundurowych policjantów na służbie – tej liczbie post. Geoff Howell – zaobserwowało NOL-a nad Westcliff. To samo zjawisko zaobserwowali także cywilni mieszkańcy tej miejscowości. Mówi Howell: To leciało bezgłośnie i jestem pewien, że to nie był żaden samolot czy gwiazda. To było o wiele większe. On obserwował także tego NOL-a przez lornetkę. Dokonano sprawdzenia w porcie lotniczym So-uthend i miejscowej bazie lotniczej RAF z wynikiem nega-tywnym. Wysłano nawet policyjny helikopter w pogoń za UFO, ale ten ostatni po prostu znikł...
22. 1999 – Crofton koło Wakefield, West Yorkshire. 21 sierpnia, w godzinach 21:15-22:30, nie będący na służbie det. Gary Heseltine siedział w swym ogrodzie i patrzył w rozgwieżdżone niebo. Naraz jego partner – Hayley Brown zadzwonił do niego mówiąc, że widzi nad głową jakieś dziwne światła. Widział on trzy białe światła lecące w formacji regularnego klucza, na wysokości 60o nad horyzontem i przecinające niebo z lewej do prawej strony. Wyglądało na to, że znajdują się na wysokim pułapie, ale były znacznie jaśniejsze od gwiazd na niebie. Nie słychać było żadnych podejrzanych odgłosów. Naraz te trzy „gwiazdy” wykonały ostry skręt w lewo – na północ – nie zmieniając przy tym kształtu formacji. Det. Heseltine sądził początkowo, że są to satelity należące do US DoD , które latają w takich trójkowych formacjach, ale ujrzawszy ten manewr porzucił tą myśl. Tego nie mógłby wykonać żaden satelita. Det. Heseltine był przedtem żołnierzem RAF i wciąż interesowało go lotnictwo wojskowe i rozpoznanie lotnicze.
23. 2001 – Brighton, Sussex. Wieczorem, dnia 11 sierpnia, nad plażami tego miasta pojawiły się dziwne, tajemnicze światła. Wysłano za nimi helikopter policyjny. Jego pilot – sierż. John Trickner zaobserwował i sfilmował cylin-dryczne UFO, które przeleciał w bezpośredniej bliskości helikoptera.

Poniższe przypadki obserwacji i spotkań z UFO były dokonane przez policjantów, których dane personalne utajniono, bądź chcą oni po-zostać anonimowi:


24. 1966 – Southampton. We wrześniu policja otrzymała sygnał od pewnego mieszkańca, że zaobserwował on UFO przelatujące nad miastem. Wysłano radiowóz w celu zba-dania sytuacji. Policjanci z patrolu zauważyli ten obiekt. potwierdzili oficerowi dyżurnemu prawdziwość relacji od informatora przez radio. Dochodzenie przeprowadzone w porcie lotniczym Eastleigh było bezowocne, podobnie jak w Southampton University Air Squadron i Południowym Centrum Meteorologicznym. Tymczasem NOL znikł z ogromną prędkością w kierunku Eastleigh.
25. 1967 – Todmorden, West Yorkshire. Dwóch policjantów na służbie zaobserwowało stożkowatego NOL-a, który leciał na wysokości około 60-70 m nad doliną w okolicy Shiny Ford k./Todmorden.
26. 1967 – Lewes, Sussex. 25 października, 2 policjantów przedłożyło szczegółowy raport z incydentu z UFO, którzy przeżyli w poprzednim dniu o godzinie 04:45, swojemu przełożonemu G. W. R. Terry’emu, który na zwołanej konferencji prasowej stwierdził, że Komenda Główna Poli-cji bada ten incydent. Ponadto powiedział on, że policja otrzymuje wiele takich zgłoszeń każdego dnia od mieszkań-ców Sussex.
27. 1967 – droga pomiędzy Spelsbury a Chipping Norton, Oxfordshire. 27 sierpnia, 2 mundurowych policjantów obserwowało 2 ciemne, owalne NOL-e. Ocenili, że miały on średnicę 17 m i poruszały się na wysokości 200 m, zanim znikły w kierunku północnym.
28. 1967 – Glossop, Derbyshire. 27 sierpnia, 6 munduro-wych policjantów z sześciu różnych punktów obserwowało przelot NOL-a nad Glossop, wraz z wieloma mieszkańcami. Opisali jego ruch jako zataczający się z boku na bok.
29. 1975 – Cleve Hill koło Evesham, Gloucestershire. Pewnej nocy, około godziny 00:10, mundurowy policjant został wysłany w celu zbadania doniesień o zaobserwowa-niu dziwnego światła nad masztem policyjnego przekaźnika radiowego na szczycie Cleve Hill. Jadąc wąską dróżką na szczyt, zauważył on ogromnego NOL-a wiszącego nieco w prawo i powyżej szczytu masztu przekaźnika. Światło po-woli przemieściło się po kilku sekundach w stronę widocz-nego nieopodal grzbietu górskiego. Ponadto stwierdził on, że nie działają jego radiotelefony – samochodowy i nasob-ny. Powrócił zatem do swego auta i pojechał w kierunku NOL-a. nie wiadomo dlaczego, policjant błysnął długimi światłami w kierunku UFO, które – ku jego zdumieniu – odleciało z ogromną prędkością. W chwile potem podjechał do niego kolega innym radiowozem i powiedział, że widział UFO lecące z wielką prędkością. Była to pierwsza z czterech obserwacji tego renomowanego funkcjonariusza policji, o której pisaliśmy w „UFO Magazine” w numerze z czerwca 2002 roku.
30. 1975 – Tewkesbury, Gloucestershire. Ten sam poli-cjant, o godzinie 00:30 obserwował wielkie, podobne do krzyża UFO lecące nad autostradą M5, z zatyłków swego domu w Tewkesbury, kiedy był już po służbie. NOL był wielkości samolotu pasażerskiego i wolno obracał się nad spokojną już autostradą. Policjant ocenił jego wielkość na rozpiętość skrzydeł cywilnego stratolinera, który powoli zbliżał się do jego domu na wysokości 16 m nad polami. Po pewnym czasie NOL, wykonując wręcz niesamowite ewolucje, znikł policjantowi z oczu...
31. 1976 – droga A38 pomiędzy Tewkesbury i Coombe Hill. I znów ten sam funkcjonariusz o godzinie 13:15, jadąc do posterunku policji w Cheltenham drogą A38, słyszy jakiś dziwny zewnętrzny hałas. Zatrzymuje radiowóz i widzi trójramiennego NOL-a, który jest wielkości samolotu pasażerskiego poruszającego się powoli i na niskim pułapie w kierunku wioski Deerhurst. Wydaje mu się, że widzi wewnątrz UFO jakąś humanoidalną sylwetkę... Obserwacja trwała 2 minuty, NOL odleciał. W rok później ten sam policjant i jego żona obserwują ogromnego NOL-a w kształcie krzyża w okolicy Orchard Road i Hesters Way w Cheltenham. Był on wielkości samolotu Boeing 747 Jumbo Jet i wisiał nad wieżą kościelną. Aktualnie policjant ten jest już na emeryturze.
32. 1977 – Isfield koło Lewes, Sussex. W pewien jesienny dzień, o godzinie 17:20, mundurowa policjantka nie będąca na służbie czekała na przystanku autobusowym na autobus, kiedy zauważyła lecące UFO z kopułką, lecące na pułapie około 100 m nad ziemią. Wyglądał on, jakby był zrobiony z zielonkawego, jasnego metalu, a z kopułki emitował niebiesko-zielone światło. Z powodu, którego ona nie znała, podeszła bliżej w kierunku NOL-a, który podleciał na odległość 15 m od niej. Następną rzeczą, którą pamiętała, to widok podjeżdżającego autobusu. Potem bolała ją głowa i cierpiała przez następny tydzień na złe samopoczucie i ogólne rozbicie. Miała także problemy gastryczne. Missing time wynosił w jej przypadku około 20 minut, ale nie zgodziła się na regresję hipnotyczną. Funkcjonariuszka ta była przedtem żołnierzem Royal Observer Corp .
33. 1979 – Luton, Bedfordshire. Dwóch mundurowych policjantów obserwowało UFO, które pojawiło się w ich pobliżu. Efektem tego było potarganie i popalenie odzieży na jednym z nich. O wydarzeniu mówią oni skrajnie niechętnie.
34. 1989 – Mow Cop, North Staffordshire. Pewnego grudniowego ranka, o godzinie 05:00, kontrolerzy lotów z portu lotniczego w Manchester wychwycili nieznane, stacjonarne echo na monitorach swoich stacji radiolokacyjnych. Zdumieni, skontaktowali się z posterunkiem policji w Kidsgrove, prosząc o zbadanie sprawy. Wysłano radiowóz celem rozpoznania nieznanego celu , który wisiał gdzieś w okolicach Mow Cop, uroczej miejscowości, a który dawał radarowe echo. Kiedy patrol przybył na miejsce, to policjanci od razu ujrzeli wiszące w powietrzu nieruchomo, biało-zielone UFO, jednakże ich radiotelefony przestały działać. Sprawdzono w RAF i innych instytucjach, czy coś wiadomo na temat natury tego obiektu, ale bezskutecznie. Tymczasem zgłaszali się także cywilni świadkowie mieszkający w tej okolicy, którzy widzieli tego NOL-a. Pomiędzy świadkami, którzy widzieli na własne oczy tego NOL-a, był także naczelny su-perintendent Peter Grocott. Policja przekazała informację na temat tej obserwacji do Ministerstwa Obrony, które... później wyparło się tego, że taką in-formację w ogóle do nich wysłano!
35. 1993 – Devonshire. W nocy 31 marca, w godzinach 01:00 – 01:30, pewien będący na służbie policjant telefo-nował do Ministerstwa Obrony, bezpośrednio po zaobser-wowaniu z kolegą z patrolu, dużego, czarnego trójkątnego NOL-a z trzema światełkami, który zostawiał za sobą smu-gę kondensacyjną. Co ciekawe, Ministerstwo Obrony nakazało konfiskatę wszelkich zapisów radaro-wych w pobliskich bazach lotniczych RAF-u, w celu zidentyfikowania tego obiektu. A problem w tym, że ten UFO nie został wychwycony przez żaden radar i jego natura pozostaje nieznana do dzisiejszego dnia... Informację o pojawieniu się tego NOL-a potwierdzają także relacje innych policjantów z co najmniej sześciu hrabstw.
36. 1995 – Walsall, West Midlands. W połowie sierpnia, o godzinie 01:00, trzech policjantów na patrolu w rejonie Aldridge zaobserwowało CNOL-a. Świecił on zielonkawym światłem przelatując na niebie nad miejscowym prześlicz-nym terenem rekreacyjnym zwanym Stubbers Green. Wy-słany na to miejsce helikopter nie znalazł żadnych śladów po nocnym gościu...
37. 1996 – Szkocja. Pewna osoba zadzwoniła na alarmowy telefon pogotowia policji 999 twierdząc, ze widzi UFO. Dwóch policjantów udało się na wskazane miejsce i zoba-czyli oni ogromne, złote, jajowate UFO lecące powoli nad polami w bezpośredniej bliskości. Funkcjonariusze obser-wowali NOL-a przez lornetkę z odległości 200 m, a jeden z nich opisał całe wydarzenie w służbowym notesie. Jest to jeden z trzech incydentów z UFO, które przydarzyły się te-mu policjantowi.
38. 1999 – Sheffield, South Yorkshire. 9 lutego, w godzi-nach 18:30 – 19:00, czterech mundurowych policjantów, w tym przewodnik psa służbowego i sierżant, obserwowało pomarańczowego NOL-a w otoczeniu kilku czerwonych światełek, tworzących całość w formie trójkąta. UFO był widziany z dwóch odległych od siebie miejsc w Sheffield i wydaje się, że znajdował się on nad Derwent i jeziorami Ladybower w Peak Disctrict National Park. NOL był ob-serwowany przez pół godziny przy użyciu lornetek i na pewno nie był to żaden samolot.
39. 1999 – Weston Zoyland, Somerset. 10 września, o godzinie 05:00, nie będący na służbie policjant wraz z żoną obserwował bardzo jasno świecące UFO poruszające się z duża prędkością na niebie. Naraz NOL zatrzymał się i po-został w zwisie przez 15 minut, po czym odleciał z ogromną prędkością. Policjant obserwował je przez lunetę i opisał jako sferoidę z czerwonym światłem migocącym na szczy-cie.
40. 2001 – Rochdale, Lancashire. 6 listopada, o godzinie 20:03, policjantka nie będąca na służbie wraz z pasażerem w prywatnym samochodzie jechała autostradą M62, kiedy naraz zauważyła jaskrawe światło. Wydawało się, ze jest to zbiór małych, białych światełek pomiędzy dwoma grupami czerwonych. Barwy tych ostatnich oscylowały pomiędzy różnymi odcieniami czerwieni. NOL wisiał na wysokości 30o nad ziemią przez 10 sekund, potem ruszył z ogromnym przyśpieszeniem. Po starcie, wykonał skręt o około 40o, po czym w ciągu 4 sekund znikł świadkom z oczu. Nie słychać było żadnego dźwięku dobiegającego od UFO, a to być może ze względu na padający deszcz i hałas od ruchu kołowego na autostradzie.
41. 2002 – Hellifield koło Skipton, North Yorkshire. 7 kwietnia, o godzinie 03:16, wyżej wymieniona policjantka skończyła swoją służbę i jechała do domu. Postanowiła jed-nak pojechać w puste miejsce na drodze A65 koło Helli-field, by rzucić okiem na kometę Ikeya-Zhang. Naraz za-uważyła trzy białe światła lecące w doskonałym kluczu. Nie była ona pewna do końca, czy patrzy na jeden trójkątny obiekt, czy na trzy obiekty lecące w kluczu. Z samochodu zatelefonowała do swego sierżanta, który w tym samym czasie jechał do swego domu w Otley, West Yorkshire. Za-trzymał swe auto i też obserwował tą sama trójkątną for-mację. Obiekt lub obiekty nagle oddaliły się po 2 minutach i przepadły gdzieś nisko nad horyzontem.

Wnioski

Wyżej wymienione przypadki stanowią relacje o 42 oddzielnych ob-serwacjach i Bliskich Spotkaniach z NOL-ami, w które było zamieszanych ogółem 110 funkcjonariuszy policji.
W 23 przypadkach podali oni swe stopnie służbowe i dane perso-nalne. Pozostałe osoby pragną być anonimowe i prosiły o nie ujawnianie ich personaliów.
W 13 przypadkach na 23, incydent dotyczył więcej, niż jednego po-licjanta, zaś w pozostałych 19 – 12 było obserwacjami grupowymi, co sta-nowi 59% z ogółu.
Wszystkie relacje mówią o pojazdach, które nie zachowywały się tak, jak normalne samoloty, a posiadały one nieprawdopodobne możli-wości i osiągi, jakich nie posiadała i nie posiada żadna ziemska maszyna.
Większość z tych raportów została przekazana do Ministerstwa Obrony normalną drogą służbową. Kilkanaście z nich spowodowały wdrożenie specjalnego dochodzenia przez Ministerstwo Obrony, ale nie znaleziono żadnego racjonalnego wyjaśnienia dla tych wydarzeń. [...]
Zwracam się do wszystkich policjantów i emerytowanych funkcjo-nariuszy policji z apelem o informowaniu mnie o takich czy podobnych doświadczeniach z NOL-ami, oczywiście gwarantuję całkowitą dyskrecję. [...]


Przekład z angielskiego i opracowanie – ©Robert K. Leśniakiewicz



Opis załącznika:
Gary Haseltine

Opis załącznika:
Incydenty z UFO opisane w artykule

Opis załącznika:
UFO widziane przez A. Dodda (rekonstrukcja na podstawie relacji świadków)

Opis załącznika:
UFO sfilmowane przez A. Dodda

Wto 08 Lis, 2016 12:53

Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki w tym forum
Możesz ściągać pliki w tym forum



Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Forum.
Redakcja magazynu "Inne Oblicza Historii" nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.